• slider3.jpg
 • slider2.jpg
 • slider1.jpg
 • hostel_1000px.jpg
 • parkwodny_1000px.jpg
 • stadion_1000px.jpg
 • lodowisko_1000px.jpg

Zapraszamy !

 

Cennik karnetów na pływalnie

 

    CENA KARNETU ZYSK Z RABATU

1

Jednorazowa opłata za wydanie karty karnetowej

20,00 zł

         

2

Karnet ważny 30 dni lub do wyczerpania wartości

(rabat 15% od cen jednostkowych)

50,00 zł

7,50 zł

3

Karnet ważny 60 dni lub do wyczerpania wartości

(rabat 20% od cen jednostkowych)

100,00 zł

20,00 zł

4

Karnet ważny 90 dni lub do wyczerpania wartości

(rabat 25% od cen jednostkowych)

200,00 zł

50,00 zł

5

Karnet ważny 180 dni lub do wyczerpania wartości

(rabat 30% od cen jednostkowych)

300,00 zł

90,00 zł

6

Karnet ważny 270 dni lub do wyczerpania wartości

(rabat 35% od cen jednostkowych)

500,00 zł

175,00 zł + karta karnetowa gratis 

7

Karnet ważny 365 dni lub do wyczerpania wartości

(rabat 40% od cen jednostkowych)

900,00 zł

360,00 zł + karta karnetowa gratis

 

Regulamin korzystania z karnetów

 

 1. Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają karnety abonamentowe (elektroniczne).

 2. Zakup karnetu świadczy o zapoznaniu się i przestrzeganiu zasad niniejszego regulaminu.

 3. Karnet jest dokumentem na okaziciela i pozwala na korzystanie z usług świadczonych
  w kompleksie Obiektów Wodnych Sportowo-Rekreacyjnych w Łomży.

 4. Kompleks Obiektów Wodnych Sportowo-Rekreacyjnych w Łomży oferuje karnety o następujących opcjach:

 

Jednorazowe wydanie karty karnetowej (na własność)

20,00 zł (dotyczy poz. 1, 2, 3, 4)

1

Karnet ważny 30 dni lub do wyczerpania wartości

50,00 zł - rabat 15% od cen jednostkowych

2

Karnet ważny 60 dni lub do wyczerpania wartości

100,00 zł - rabat 20% od cen jednostkowych

3

Karnet ważny 90 dni lub do wyczerpania wartości

200,00 zł - rabat 25% od cen jednostkowych

4

Karnet ważny 180 dni lub do wyczerpania wartości

300,00 zł - rabat 30% od cen jednostkowych

Jednorazowe wydanie karty karnetowej (na własność)

Bez opłaty (dotyczy poz. 5, 6)

5

Karnet ważny 270 dni lub do wyczerpania wartości

500,00 zł - rabat 35% od cen jednostkowych

6

Karnet ważny 365 dni lub do wyczerpania wartości

900,00 zł - rabat 40% od cen jednostkowych

 

 1. Posiadacz karnetu po upływie jego ważności lub po wyczerpaniu wartości ma prawo doładować karnet kwotą w jednej z możliwych opcji, wówczas kwota która została na karnecie zostanie automatycznie dodana do kwoty doładowania i będzie ją można wykorzystać w uaktualnionym terminie.

 2. Nie zwraca się niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karnecie, zarówno w trakcie jego realizacji, jak i po zakończeniu ważności karnetu.

 3. W przypadku zagubienia karnetu nie przysługuje zwrot środków pieniężnych. Istnieje możliwość zakupu nowej karty w obowiązującej cenie.

 4. Ważność karnetu jest liczona od dnia zakupu lub określonej daty.

 5. Z usługi karnetu, może korzystać więcej niż jedna osoba. Opłata będzie naliczana automatycznie za każdą osobę oddzielnie w zależności jaka taryfa danej osobie przysługuje (normalna czy ulgowa).

 6. Przy każdorazowym skorzystaniu z karnetu pobierana jest "z góry" stawka podstawowa zdeklarowana przez klienta. Po przekroczeniu zadeklarowanej stawki podstawowej pobierana jest dopłata za każde rozpoczęte 5 minut zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 7. Po wykorzystaniu środków pieniężnych na karnecie końcowa dopłata regulowana jest gotówką lub kartą płatniczą.

 8. Karnet upoważnia do bezpłatnego korzystania ze zjeżdżalni.

 9. Karnety wydawane są z możliwością korzystania z nich w dowolne dni tygodnia.

 10. Podczas przestojów w funkcjonowaniu obiektów, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni przestoju.

 11. Korzystanie z karnetu jest możliwe w dniach i godzinach pracy obiektów.

 12. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.

 13. Karnet zagubiony lub skradziony może zostać zablokowany w okresie jego ważności po zgłoszeniu w kasie za okazaniem dokumentu tożsamości.

 14. Przy zakupie oraz podczas korzystaniu z karnetów nie obowiązuje Karta Dużej Rodziny.

 15. Karnety nie łączą się z innymi promocjami MOSIR.

 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminów obiektów.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  0

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  0

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz

Zapisz
SAPE ERROR: Нет доступа на запись к файлу: /var/www/clients/client0/web4/web/templates/t3_bs3_blank/images/cache/c5f06205ca1fa2ca6a027d7238d851a1/links.db! Выставите права 777 на папку.