• slider3.jpg
  • slider2.jpg
  • slider1.jpg
  • hostel_1000px.jpg
  • parkwodny_1000px.jpg
  • stadion_1000px.jpg
  • lodowisko_1000px.jpg

Andrzej Modzelewski - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży (MOSiR) jest jednostką organizacyjną Miasta Łomży, funkcjonującą w formie jednostki budżetowej. Utworzony został Uchwałą Nr 321/XLIV/09 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 27 maja 2009r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży i nadania statutu.

 

Misja, cele i zadania MOSiR w Łomży:

 

Misją Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w dziedzinie szeroko pojętej rekreacji ruchowej i sportu.

 


Celem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest:

 

1. Skuteczna realizacja założonych działań.

2. Aktywna współpraca z organizacjami, klubami oraz z podmiotami zewnętrznymi.

3. Wzrost satysfakcji klienta poprzez świadczenie usług na najwyższym poziomie.

4. Rozwój infrastruktury sportowej w mieście zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym.

5. Optymalizacja kosztów funkcjonowania.

 

 

Zadania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wykonywane są na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

 

1. Statut MOSiR

2. Regulamin Organizacyjny

3. Plany Finansowe

 

Działalność MOSiR obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, co przesądza o służebnej roli ośrodka, którego działania nie są nastawione na zysk.

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  0

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  0

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz

Zapisz
SAPE ERROR: Нет доступа на запись к файлу: /var/www/clients/client0/web4/web/templates/t3_bs3_blank/images/cache/c5f06205ca1fa2ca6a027d7238d851a1/links.db! Выставите права 777 на папку.