• slider3.jpg
 • slider2.jpg
 • slider1.jpg
 • hostel_1000px.jpg
 • parkwodny_1000px.jpg
 • stadion_1000px.jpg
 • lodowisko_1000px.jpg

Aby wziąć udział w konkursie należy udać się przed budynek Parku Wodnego przy ulicy Wyszyńskiego 15 w Łomży i zrobić sobie selfie na tle palm. Zdjęcie trzeba umieścić pod postem konkursowym na fanpage Parku Wodnego na facebooku. Autorzy trzech zdjęć, które otrzymają najwięcej "like" otrzymają karnety OPEN upoważniające do nieograniczonego wstępu przez 30 dni do Parku Wodnego i na Pływalnię. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i potrwa od piątku 21 maja do 31 maja 2021.

 

Link do postu konkursowego: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2246395195498135&id=704725399665130

 

Regulamin konkursu „Selfie pod palmami”

 1. Organizatorem konkursu „Selfie pod palmami”, zwanego dalej Konkursem, jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży z siedzibą w Łomży przy ulicy Zjazd 18, zwany dalej Organizatorem. Oficjalną stroną Konkursu jest profil Parku Wodnego MOSiR Łomża na portalu internetowym Facebook.com.
 2. Celem konkursu jest promocja obiektu Park Wodny przy ulicy Wyszyńskiego 15 w Łomży.
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy polubić profil Parku Wodnego MOSiR Łomża
  na portalu internetowym Facebook.com (https://www.facebook.com/ParkWodnyLomza) i wstawić pod postem konkursowym zdjęcie swojej osoby, na którym widoczne będą palmy znajdujące się przed budynkiem Parku Wodnego MOSiR Łomża przy ul. Wyszyńskiego 15 w Łomży.
 4. Wstawienie zdjęcia jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji regulaminu Konkursu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach wskazanych w pkt.16 oraz udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych w pkt.2.
 5. Uczestnik biorąc udział w Konkursie zwalnia z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udziału w Konkursie portal internetowy Facebook.com.
 6. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich posiadaczy konta na portalu internetowym Facebook.com, zwanych dalej Uczestnikami.
 7. Konkurs rozpoczyna się w piątek 21 maja 2021 r. i trwa do 31 maja 2021 r.
 8. Organizator nagrodzi w Konkursie trzy osoby, które otrzymają najwięcej polubień w postaci pozytywnych reakcji użytkowników portalu Facebook pod zdjęciem konkursowym karnetami OPEN uprawniającymi do korzystania przez 30 dni bez ograniczeń z Parku Wodnego przy ul. Wyszyńskiego 15 oraz z Pływalni przy ul. Niemcewicza 17a w Łomży, dalej zwanych Nagrodą. Pod pojęciem pozytywnych reakcji Organizator rozumie reakcje „lubię to”, „super, „trzymaj się”, „ha ha” i „wow”.
 9. W przypadku, gdy Organizator poweźmie uzasadnione podejrzenie, że zdjęcie narusza prawa autorskie lub dobra osobiste (w tym prawo do ochrony wizerunku) innych osób lub nie jest własnością Uczestnika, zdjęcie nie zostanie wzięte pod uwagę w Konkursie, a Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 10. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w zakresie naruszenia praw własności intelektualnej odpowiedzialność ponosi osoba która umieściła zdjęcie, z którym związane są roszczenia.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia niezgodnego z zasadami niniejszego regulaminu lub zawierającego treści wulgarne, obraźliwe lub naruszające dobra osobiste innych osób.
 12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 10 dni od dnia jego zakończenia.
 13. Nagrodzeni zostaną indywidualnie poinformowani o wygranej poprzez wiadomość w aplikacji Messenger na profilu Parku Wodnego MOSiR Łomża portalu internetowego Facebook.com. Nieodebranie nagrody w przeciągu 14 dni od poinformowania o nagrodzeniu jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody.
 14. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 15. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 16. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji procesu odbioru nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty na adres Organizatora konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane gromadzone podczas realizacji konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Organizatora i nie będą udostępniane innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
 17. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).
 18. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, popierany ani związany z serwisem Facebook.com.
 19. Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora.
 20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zawieszenia konkursu, jego odwołania, skrócenia lub przedłużenia terminu jego trwania bez podania przyczyny.
 21. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 22. Uczestnicy nie maja prawa do odwołania od decyzji Organizatora podjętych w ramach realizacji Konkursu.
 23. Biorąc udział w Konkursie, zgodnie z pkt 3 i 4, Uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 24. Organizator zastrzega  sobie  prawo do  opublikowania  imion,  nazwisk i informacji o uczestnikach Konkursu, ich zdjęć biorących udział w Konkursie oraz wykorzystania wizerunku Uczestników na stronie internetowej Organizatora.
 25. Uczestnik Konkursu oświadcza, że ma zgodę na wykorzystanie wizerunku osób dodatkowo uwiecznionych na zdjęciach zgłoszonych w Konkursie. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w zakresie naruszenia dóbr osobistych odpowiedzialność ponosi osoba która nadesłała zdjęcie, z którym związane są roszczenia.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Zostaną one ogłoszone w sposób przewidziany dla publikacji regulaminu.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

WYDARZENIA

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  25

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  86

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz