• stadion_1000px.jpg
  • slider3.jpg
  • slider2.jpg
  • slider1.jpg
  • parkwodny_1000px.jpg
  • lodowisko_1000px.jpg
  • hostel_1000px.jpg

3 osoby na pierwszym planie stojące tyłem, a w tle dużo dzieci

21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży tradycyjnie tego dnia zaprosił na łomżyńskie bulwary uczniów łomżyńskich szkół podstawowych oraz dzieci z przedszkoli na wspólne Powitanie Wiosny.


Tegoroczna edycja Powitania Wiosny odbyła się w ramach wydarzenia: „Dni otwarte łomżyńskich bulwarów” dlatego wzbogacona była o wiele dodatkowych atrakcji, a to wszystko dzięki realizacji projektu pn. Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję finansowanego w 100% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Dziecko wrzucające słomianą kukłę do rzeki

 

Punktualnie o godzinie 10:00 na terenach sportowo- rekreacyjnych przy ulicy Żydowskiej tłumnie pojawiły się stęsknione wiosny dzieci! MOSiR przygotował na ten dzień wiosenne zagadki oraz konkurs na „Najładniejszą Marzannę”, w którym zwycięzcami okazali się wszyscy uczestnicy.

 

Słomiane kolorowe kukły trzymane przez dzieci i opiekunów

 

Wydarzenie uświetnił oraz powitał wszystkie zgromadzone dzieci i ich opiekunów Piotr Serdyński – zastępca Prezydenta Miasta Łomża.

 

Prezydent Miasta na pierwszym planie, a w tle dzieci i dmuchańce

 

W trakcie rozpoczęcia wydarzenia na łomżyńskie bulwary dotarł „Marsz Kolorowej Skarpetki”, w którym uczestniczył Prezydent Miasta Łomża, Mariusz Chrzanowski i wspólnie z licznie zgromadzonymi na bulwarach dziećmi świętował „Dzień Wagarowicza”.

 

Przemawiający Prezydent Miasta Łomża stojący na trawie

 

Kolejno Komenda Miejska Policji z Łomży zaprezentowała pokaz umiejętności w wykonaniu psa funkcjonariusza co wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród uczestników. Pies w pracy wykorzystuje swój doskonały węch, a na komendę przewodnika może ruszyć w pogoń za wskazaną osobą i obezwładnić ją.

 

Złodziej leżący na trawie złapany przez psa policyjnego, w tle radiowóz policyjny

 

W organizację uroczystości włączyło się również Nadleśnictwo Łomża. Stoisko edukacyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem, a najmłodsi mogli poznać wiele ciekawostek przyrodniczych, które niesie ze sobą wiosna.

 

Dzieci przy stoisku Nadleśnictwa Łomża

 

Niezawodna Grupa Ratownicza Nadzieja zaprezentowała wyposażenie ambulansu, a ratownicy przekazali dzieciom wskazówki dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Euforię wywołała możliwość włączenia na chwilę sygnałów dźwiękowych karetki.

 

Dzieci przy fantomie do pierwszej pomocy

 

W tym dniu dzieci także pod okiem animatorów skorzystały z licznych specjalnie przygotowanych na tę okazję atrakcji, a były nimi: basen z piłeczkami, bańki mydlane, dmuchane place zabaw, dmuchane boisko piłkarskie, stanowisko do gry w piłki XXL, stanowisko łucznicze i Paintballowe.

 

Dmuchane piłkarzyki z których korzystają dzieciDzieci z animatorem pchają duże dmuchane kule

Na koniec każde dziecko otrzymało wiosenny kolorowy upominek, by mogło na dłużej zapamiętać ten dzień, który był wyjątkowy!

Dzieci przy stoisku z gadżetami

Dziękujemy, że byliście razem z nami!

 

 

We welcomed spring on the Lomza boulevards!

 

The astronomical spring began on the 21st of March. As always, the Municipal Centre for Sport and Recreation in Lomza invited on that day the students of Lomza primary schools and children from kindergartens to the Lomza boulevards for a joint Welcoming of Spring.

 

This year's edition of the Welcoming of Spring was held as part of the event: 'Open Days of the Lomza Boulevards', and was therefore enriched with many additional attractions, all thanks to the implementation of the project entitled ‘Lomza – The City Where I Live and Work’, financed 100% from the Norwegian Financial Mechanism.

 

At 10 a.m. on the dot, children longing for spring turned up at the sports and recreation grounds on Żydowska Street! The Municipal Sports and Recreation Centre had prepared spring riddles for this occasion, as well as a competition for the 'prettiest Marzanna' [a doll of a Slavic goddess representing winter, which is traditionally burnt and drowned to welcome spring, ed.], in which all the participants turned out to be winners.

 

The event was honoured and welcomed by Piotr Serdyński – Deputy Mayor of the City of Lomza – who welcomed all the children and their caregivers.

 

During the beginning of the event, the 'Colourful Sock March' arrived at the Lomza boulevards, in which the Mayor of the City of Lomza, Mariusz Chrzanowski, participated and, along with the numerous children gathered on the boulevards, celebrated 'Skip Day'.

 

Next, the Municipal Police Station from Lomza presented a demonstration of skills performed by an officer's dog, which aroused great interest among the participants. The dog uses its excellent sense of smell at work and, on command from its handler, can set off in pursuit of a designated person and overpower them.

 

The Lomza Forest Division also joined in the organisation of the event. The educational stand attracted a lot of attention, and the youngest visitors were able to learn about the various natural facts about spring.

 

The reliable Rescue Group Nadzieja [eng. Hope] presented the ambulance's equipment and the paramedics gave the children tips on performing first aid. Great excitement arose when the children were given the opportunity to switch on the ambulance's audible signals for a moment.

 

On that day, the children also had plenty of attractions prepared especially for the occasion, which were led by animators: a ball pit, soap bubbles, an inflatable playground, an inflatable football field, an XXL ball stand, as well as an archery and paintball station.

 

Thank you for being with us!

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  18

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  32

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz