• stadion_1000px.jpg
  • slider3.jpg
  • slider2.jpg
  • slider1.jpg
  • parkwodny_1000px.jpg
  • lodowisko_1000px.jpg
  • hostel_1000px.jpg

Plakat przedstawiający informacje odnośnie Turnieju Tenisa Stołowego. Jest on na granatowym tle i ma grafikę rakietek tenisowych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, firma Center-Mebel oraz Klub Uczelniany AZS ANS Łomża serdecznie zapraszają do udziału w II Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Łomży. Turniej odbędzie się 19 maja 2024 roku w Hali Sportowej im. Olimpijczyków Polskich, mieszczącej się przy ulicy Księżnej Anny 18.

 

Zapisy na udział w Turnieju będą przyjmowane w dniu zawodów, na miejscu wydarzenia, od godziny 8:30 do 9:30.REGULAMIN  "II OTWARTEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O MISTRZOSTWO ŁOMŻY"


I ORGANIZATORZY
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁOMŻY
CENTER-MEBEL sp. z o.o. sp. k.,
KU AZS ANS Łomża – tenis stołowy.

 

II CEL
Popularyzacja gry w tenisa stołowego.
Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników.
Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej.

 

III TERMIN I MIEJSCE

Hala Sportowa im. Olimpijczyków Polskich ul. Księżnej Anny 18, Łomża
Data: 19.05.2024r.
Rozpoczęcie turnieju o godz.10:00.


IV KATEGORIE

OPEN kobiet
OPEN mężczyzn
OPEN deble
OPEN 50+

Zawodnik jest uprawniony do gry w maksymalnie dwóch kategoriach.

 

V ZGŁOSZENIA
W dniu turnieju – Biuro zawodów czynne od 8:30 – 9:30

 

VI WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnicy muszą mieć ukończone 16 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
Uczestnicy w dniu zawodów okazują dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość.
Zawodnicy muszą posiadać własne rakietki.
Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe.

 

VII SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZTS w zależności od ilości uczestników w poszczególnych kategoriach. Mecz do trzech wygranych setów, set do 11. Piłeczki plastikowe.
Organizator po zamknięciu listy startowej ma prawo zmienić system zawodów.


VIII NAGRODY
Nagrody oraz przeprowadzenie turnieju zapewniają organizatorzy.
Puchary medale oraz nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-IV.

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny oraz organizator.
Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione.
Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.
Uczestników turnieju obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych pod rygorem dyskwalifikacji.
Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dopełnienie wszystkich formalności, w tym akceptacja regulaminu.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora, wszelkie skargi oraz zażalenia, będą przyjmowane oraz rozpatrywane do momentu zakończenia imprezy.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  1

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  23

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz