• stadion_1000px.jpg
  • slider3.jpg
  • slider2.jpg
  • slider1.jpg
  • parkwodny_1000px.jpg
  • lodowisko_1000px.jpg
  • hostel_1000px.jpg

Już 4 sierpnia Łomżę odwiedzą zawodnicy z całej Polski, którzy przybędą do naszego rodzimego miasta po to aby rywalizować w ramach VI edycji Triathlonu MOSiR Łomża ! Zawody rozpoczną się na dawnej Plaży Miejskiej, skąd o godzinie 12:00 zawodnicy wyruszą w kierunku nadnarwiańskich bulwarów przy Łomżyńskim Porcie.

 

Pierwszą przeszkodą na drodze do sukcesu startujących zawodników, będzie pływanie stylem dowolnym na dystansie 1,2 km rzece Narew. Kolejny etap to rower. Całkowity dystans jaki należy pokonać w rejonie przystani u zbiegu bulwarów i wjazdu do Hospicjum to 15 km, które rozbito na 3 okrążenia. Na czas Triathlonu całą szerokość jezdni (ul. Rybaki i Sikorskiego na odcinku od Zdrojowej do Włościańskiej w Piątnicy) z racji bezpieczeństwa i umożliwienia jak najlepszych warunków do rywalizacji, zostanie wyłączona z ruchu drogowego na rzecz zawodów. Ostatnim etapem jest 3 km bieg, którego start zostanie ulokowany bezpośrednio na bulwarach, skąd zawodnicy kierować się będą przez ul. Rybaki do ul. Żydowskiej. Meta również znajdować się będzie na terenie bulwarów. Nad prawidłowym pomiarem czasu, będzie czuwać firma Tritime która od wielu lat oferuje profesjonalny, elektroniczny pomiar czasu z wyodrębnieniem międzyczasów poszczególnych konkurencji. Zwycięscy w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet, którzy zajmą miejsca I-III otrzymają nagrody rzeczowe i puchary, natomiast każdy z uczestników, który ukończy wyścig otrzyma pamiątkowy medal. Jest o co walczyć, nagroda główna to 1000zł dla zwycięzcy oraz 500zł dla Najlepszego Łomżyniaka od Center Mebel! Regulamin dostępny jest na dole strony.

 

Do udziału w VI edycji Triathlonu MOSiR Łomża, zapraszamy wszystkich dorosłych i osoby niepełnoletnie od 16 roku życia (za pisemną zgodą opiekuna). Uwaga: liczba miejsc ograniczona do 60! Decyduje kolejność zgłoszeń. Aby zgłoszenie zostało oficjalnie przyjęte, należy do 19 lipca wypełnić deklarację dostępną poniżej do pobrania i przesłać ją na adres: mosirTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.oraz opłacić wpisowe w wysokości 120 zł. Dane do przelewu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, ul Zjazd 18, 18-400 Łomża; nr konta 91 1560 0013 2037 9224 0000 0001.

 

SPONSORZY: Center Mebel, OSM Piątnica, JBB Bałdyga, Szkoła Języków Obcych Linguo, Siłownia BEST GYM i BTS Szymańscy.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży

ul. Zjazd 18

tel. 86 215 06 05

 

DEKLARACJE DO POBRANIA:

1. Osoby pełnoletnie

2. Osoby niepełnoletnie

 

 

Załącznik nr 1

 

VI TRIATHLON MOSiR ŁOMŻA

pod patronatem

Prezydenta Miasta Łomży Mariusza Chrzanowskiego

4 sierpnia 2019 r.

REGULAMIN

 

I. CEL ZAWODÓW

1. Promocja Miasta Łomża.

2. Popularyzacja Triathlonu.

3. Promowanie miejscowości gospodarzy zawodów oraz lokalnych atrakcji turystycznych i sportowych.
4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
5. Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez sportowych w Polsce.


II. NAZWA IMPREZY

VI Triathlon MOSiR Łomża

 

III. ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży
Adres: Zjazd 18, 18-400 Łomża

Telefon: +48 86 215 06 05

 

IV.TERMIN, DYSTANSE, TRASY

1. Biuro zawodów będzie mieściło się w budynku Portu Łomża przy ul. Żydowskiej 10.

2. MOSiR Triathlon Łomża zostanie rozegrany na dystansie super sprinterskim dnia
4 sierpnia 2019 r.
3. Start i Meta. Start znajdować się będzie na terenach przy Moście Hubala w Łomży.
Meta - przy Hangarach WOPR. Odległość pomiędzy startem a metą wynosi ok 1000 metrów.
4. Pływanie – dystans 1,2 km (Rzeka Narew), start z terenów przy Moście Hubala (dawna plaża). W przypadku, gdy temperatura wody spadnie poniżej 16°C obowiązuje nakaz pływania w piankach neoprenowych, triathlonowych.
5. Rower – dystans 15 km - 3 pętle. Start będzie znajdował się w rejonie przystani u zbiegu bulwarów i wjazdu do Hospicjum. Trasę przejazdu rowerem przewidziano całą szerokością jezdni ulicami - Rybaki i Sikorskiego na odcinku od ulicy Zdrojowej do ulicy Włościańskiej w Piątnicy.
6. Bieg – dystans 3 km. - 3 pętle. Start zawodników do biegu odbędzie się na bulwarach, dalej chodnikiem przy ulicy Rybaki do ulicy Żydowskiej.
7. Pomiar czasu - elektroniczny

 

V. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE

1. Klasyfikacja generalna kobiet.

2. Klasyfikacja generalna mężczyzn.

3. Klasyfikacja najstarszy i najmłodszy zawodnik.

 

VI. NAGRODY

1. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody rzeczowe i puchary.

2. Klasyfikacja najstarszy, najmłodszy uczestnik otrzymają puchary statuetki.

3. Każdy z zawodników, który przekroczy linie mety w określonym czasie otrzyma pamiątkowy medal lub dyplom.

4. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie triathlonu.

 VII. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach na dystansie super sprinterskim mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie.
2. W przypadku zawodniczek i zawodników niepełnoletnich wymagana będzie pisemna zgoda na udział w zawodach opiekuna prawnego.

3. Kask jest obowiązkowy na trasie rowerowej i w strefie zmian (od wzięcia do odstawienia roweru).

4. Każdy uczestnik Imprezy jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach w czepku.

5. Każdy uczestnik jest zobowiązany pod karą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego podczas jazdy rowerowej: z przodu na sterze oraz na kasku rowerowym; podczas biegu: z przodu, na wysokości pasa. Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie imprezy będą usuwane przez obsługę techniczną.

 

VIII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do Triathlon MOSiR Łomża będą przyjmowane pod adresem mail: mosirTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 19 lipca 2019 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą ważne.

3. Limit uczestników w Triathlon MOSiR Łomża na dystansie super sprinterskim wynosi 60 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

4. Warunkiem udziału w zawodach jest dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 120 zł do dnia 19 lipca 2019 r.

Dane do przelewu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, ul. Zjazd 18 18- 400 Łomża;

nr konta: 91 1560 0013 2037 9224 0000 0001

 

 IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników MOSiR Triathlon Łomża będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników MOSiR Triathlon Łomża będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Triathlon MOSiR Łomża obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w MOSiR Triathlon Łomża.

 

X. UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników MOSiR Triathlon Łomża obowiązuje niniejszy regulamin. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

2. Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
na potrzeby organizacji Triathlon MOSiR Łomża.

3. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy- www.mosir.lomza.pl oraz przekazane do informacji mediów.
4. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
5. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.

6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika imprezy.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

9. Na miejsce imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas imprezy pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
10. Toalety zlokalizowane są w budynku Portowym (w pobliżu mety pływania, pętli kolarskiej i pętli biegu).
11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Triathlon odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkurencji pływackiej (czerwona flaga), pływanie zostanie zamienione na bieg ze startu wspólnego na dystansie 5km.
12. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

 

BILETY

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB: 

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB: 

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz