• slider3.jpg
 • slider2.jpg
 • slider1.jpg
 • hostel_1000px.jpg
 • parkwodny_1000px.jpg
 • stadion_1000px.jpg
 • lodowisko_1000px.jpg

Zawody podzielone są na trzy edycje, które odbywają się na jesieni, w zimę i w okresie wiosennym. W "Podstawówce na fali H2O" może wziąć udział każde dziecko, które umie pływać i uczęszcza do szkoły podstawowej. Na II edycję Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do Parku Wodnego już 23 lutego!

 

„Podstawówka na Fali H2O " organizowana jest cyklicznie od kilku lat i zawsze wzbudza ogromne zainteresowanie młodych amatorów pływania. Konkurencje odbywają się w kategoriach z podziałem na wiek oraz płeć. Uczniowie rywalizują w stylach pływackich: dowolnym, grzbietowym, klasycznym i motylkowym. Każdy uczestnik w walce o punkty może wystartować w dwóch wybranych stylach. Istnieje możliwość wpisania na kolejne konkurencje, jednak te starty będą odbywały się poza konkurencją (PK), co oznacza, że w przypadku zajęcia wysokiego miejsca punkty za te starty nie zostają naliczone do ogólnej klasyfikacji. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych konkurencjach otrzymują medale, natomiast zawodnik który zgromadzi największą liczbę punktów w całym cyklu zawodów tj. wszystkich trzech edycjach, zostanie uhonorowany nagrodą specjalną. Szczegółowy program zawodów udostępniony będzie niebawem na stronie www.mosir.lomza.pl oraz na fanpage MOSiR Łomża na facebooku.

 

Zgłoszeń mogą dokonywać przedstawiciele szkół i instruktorzy nauki pływania wyłącznie na karcie zgłoszeniowej dostępnej do pobrania na dole strony (Załącznik nr 1). W przypadku jeśli zawodnik nie  brał udziału w I edycji  6 października 2019r.. niezbędne jest także dostarczenie podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych dziecka. Dokumenty należy składać do dnia 19 lutego 2020r. do godziny 15.30  w Parku Wodnym przy ulicy Wyszyńskiego 15 w Łomży do pokoju 112. Skany dokumentów można także wysłać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

UWAGA: Karty zgłoszeniowe przyniesione po 19 lutego nie będą przyjmowane. Ostateczna lista zawodników będzie dostępna do weryfikacji w dniu 21 lutego na tablicy ogłoszeń w Parku Wodnym.

 

Kategoria wiekowa

Rocznik

A

2013

A1

2012

A2

2011

B

2010 - 2009

C

2008 – 2007

D

2006-2005

 

 

Konkurencje Podstawówka na Fali H2O II edycja 2019/2020

 • 25 m st. dowolny chł. i dz. - kat. A, A1, A2
 • 25 m st. grzbietowy chł. i dz. - kat. A, A1, A2
 • 25 m st. klasyczny chł. i dz. - kat. A, A1, A2
 • 50 m st. dowolny chł. i dz. - kat. B, C, D
 • 50 m st. grzbietowy chł. i dz. - kat. B, C, D
 • 50 m st. klasyczny chł. i dz. - kat. B, C, D
 • 50 m st. motylkowy chł. i dz. - kat. B, C, D

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW Podstawówka na Fali H2O edycja 2019/2020

 

1. Cel zawodów:

Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do aktywnego i sportowego sposobu spędzania wolnego czasu. Propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnienie pływania jako sportu, który w wyjątkowy sposób wpływa na samopoczucie i kondycję fizyczną. Propagowanie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa sportowego, a także pokaz umiejętności pływackich zdobytych dzięki funkcjonowaniu obiektów wodnych i prowadzonym programom powszechnej nauki i doskonalenia pływania.

2. Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży

3. Termin i miejsce zawodów:

I edycja- 6 października 2019r.

II edycja- 23 lutego 2020r.

Park Wodny ul. Wyszyńskiego 15

Datę III edycji zawodów Organizator ogłosi nie później niż na 3 tygodnie przed rozpoczęciem.

4. Zgłoszenia do udziału w zawodach:

W zawodach biorą udział młodzież i dzieci umiejące pływać ze szkół podstawowych klas I-VIII zgłoszone przez kierowników ekip (przedstawicieli szkół oraz instruktorów nauki pływania) na specjalnych kartach zgłoszeniowych (Załącznik nr 1).

Podpisane przez kierowników ekip karty zgłoszeniowe na II edycję zawodów należy składać do dnia 19 lutego 2020r. w Parku Wodnym pok. 112 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenie chętnych na zawody przez kierowników ekip nie jest równoznaczne ze zgodą rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach. Brak podpisanej deklaracji ochrony danych dziecka (Załącznik nr 2) dyskwalifikuje zawodnika z udziału w zawodach. Przypominamy, że deklaracja ochrony danych i wizerunku dziecka złożona podczas I edycji 2019/20 jest ważna na wszystkie III edycje. Dostarczenie deklaracji ochrony danych jest zatem wymagane wyłącznie od zawodników nie zgłoszonych na I edycję.

5. Konkurencje odbywają się w kategoriach z podziałem na wiek oraz płeć:
- A rocznik 2013

- A1 rocznik 2012

- A2 rocznik 2011

- B rocznik 2010 – 2009

- C rocznik 2008 – 2007
- D rocznik 2006 - 2005

6. Punktacja konkurencji indywidualnych:

I m-ce – 10 pkt,

II m-ce – 8 pkt,

III m-ce – 6 pkt,

IV m-ce – 5 pkt,

V m-ce – 4 pkt,

7. Każdy uczestnik w walce o punkty może wystartować w dwóch konkurencjach indywidualnych. Istnieje możliwość wpisania uczestnika na kolejne konkurencje jednak te starty będą się odbywały poza konkurencją co oznacza, że w przypadku zajęcia wysokiego miejsca punkty za te starty nie zostaną naliczone do ogólnej klasyfikacji.

8. Zawodnicy, którzy nie zgłoszą się na start po wywołaniu przez spikera lub nie pokonają właściwego dystansu będą nieklasyfikowani (NKL).

9. Organizatorzy w trakcie trwania zawodów zapewniają opiekę ratowniczą (udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej).

10. Wszystkie spory, protesty i odwołania rozstrzyga komisja sędziowska.

11. Wyniki danych konkurencji będą ogłaszane na bieżąco przez spikera zawodów, oraz po zawodach zostaną udostępnione na stronie internetowej www.mosir.lomza.pl

12. Zasady stylów pływackich reguluje PZP – Przepisy FINA.

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków.

14. Nagrody

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych konkurencjach otrzymają medale, natomiast zawodnik który zgromadzi największą liczbę punktów w całym cyklu zawodów tj. wszystkich trzech edycjach trzech edycjach zostanie uhonorowany nagrodą specjalną. W przypadku, kiedy kilku zawodników zgromadzi tę samą ilość punktów o ostatecznej klasyfikacji decyduje przeważająca liczba zajętych pierwszych miejsc we wszystkich edycjach, najwięcej wygranych w ostatniej edycji bądź wygrana z największą różnicą czasu.

15. Regulamin obowiązuje od 1 lutego 2020r..

 

DO POBRANIA:

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

WYDARZENIA

 

 

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  50

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  105

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz
SAPE ERROR: Нет доступа на запись к файлу: /var/www/clients/client0/web4/web/templates/t3_bs3_blank/images/cache/c5f06205ca1fa2ca6a027d7238d851a1/links.db! Выставите права 777 на папку.