• slider3.jpg
  • slider2.jpg
  • slider1.jpg
  • hostel_1000px.jpg
  • parkwodny_1000px.jpg
  • stadion_1000px.jpg
  • lodowisko_1000px.jpg

24 Godzinny Maraton Pływacki MOSiR Łomża każdego roku cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ty również możesz uczestniczyć w biciu rekordu przepłyniętego w Parku Wodnym dystansu! Na VII edycję wydarzenia zapraszamy w dniach 21-22 marca do Parku Wodnego przy ulicy Wyszyńskiego 15 w Łomży. W sześciu edycjach 24 Godzinnego Maratonu Pływackiego MOSiR Łomża udział wzięło już ponad 3000 osób, które łącznie przepłynęły 8267km! Czy w 2020 roku wspólnie pobijemy rekord przepłyniętego dystansu z 2015 roku, który wynosi 1705km i 740m. Zapisy ruszają w czwartek 20 lutego!

 

Przypomnijmy, że w wydarzeniu udział może wziąć każdy, kto umie pływać i złoży pisemną deklarację, która dostępna jest do pobrania na dole strony oraz w recepcji Parku Wodnego przy ulicy Wyszyńskiego w Łomży. Celem maratonu jest popularyzacja pływania, zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego, a przede wszystkim integracja lokalnej społeczności. W roku ubiegłym najmłodszy uczestnik miał 4 lata, a najstarszy 71!

 

Rok

Dystans

2014

1 162 km 213 m

2015

1 705 km 740 m

2016

1 549 km 400 m

2017

1 257 km 700 m

2018

1 128 km 020 m

2019

1 465 km 675 m

2020

?

 

Maraton rozpocznie się w sobotę 21 marca o godzinie 12.00 i zakończy się punktualnie o godzinie 12.00 następnego dnia.

 

Warto się śpieszyć i wybrać dogodną wolną godzinę z dostępnych na listach startowych w recepcji Parku Wodnego. W dniu maratonu na wyznaczonym torze 25 metrowego basenu sportowego uczestnik stara się pokonać jak najdłuższy dystans. Oprócz indywidualnych startów, można zapisać rodzinę lub stworzyć drużynę, która będzie rywalizowała w kategorii najlepszych rodzin lub drużyn! Do udziału w maratonie zapraszamy również młodsze dzieci, które są w stanie samodzielnie przepłynąć pełną długość basenu rekreacyjnego 12,5 m. Te dystanse również będą brane pod uwagę przy ustanawianiu rekordu!

 

W poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary i upominki dla najlepszych. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału wraz z uzyskanym wynikiem!

 

Zapraszamy do polubienia fanpage’a MOSiR Łomża oraz wydarzenia VII 24 Godzinny Maraton Pływacki na Facebooku.

https://www.facebook.com/mosirlomza/

 

DEKLARACJE DO POBRANIA:

1. Osoby pełnoletnie

2. Dzieci i młodzież do lat 18

 

REGULAMIN

VII 24 GODZINNEGO MARATONU PŁYWACKIEGO MOSiR Łomża

21-22 marca 2020

 

1.   Organizatorem VII 24 Godzinnego Maratonu Pływackiego MOSiR Łomża jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży z siedzibą przy ul. Zjazd 18 w Łomży.

2.   VII 24 Godzinny Maraton Pływacki MOSiR Łomża odbędzie się w Łomży w Parku Wodnym, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15 w dniach 21-22.03.2020 r. w godzinach od 12:00 w sobotę do 12:00 w niedzielę.

3.   Celem Maratonu Pływackiego MOSiR Łomża jest popularyzacja pływania, zachęcenie do aktywnego i sportowego sposobu spędzania wolnego czasu oraz integracja lokalnej społeczności.

4.   W Maratonie Pływackim MOSiR Łomża udział może wziąć każdy, kto umie pływać w stopniu pozwalającym na samodzielne pokonanie co najmniej jednej długości basenu w trybie ciągłym, bez dodatkowych urządzeń wspomagających pływanie (deski, płetwy, akcesoria dmuchane).

5.   Warunkiem wzięcia udziału w 24 Godzinnym Maratonie Pływackim MOSiR Łomża jest czytelne wypełnienie deklaracji uczestnictwa osoby dorosłej lub deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej przez rodzica/opiekuna prawnego oraz wpisanie się na listę startową. Deklaracje i listy startowe dostępne są w recepcji Parku Wodnego. Osoba, która nie dostarczyła uzupełnionej deklaracji uczestnictwa lub nie jest wpisana na listę startową nie może wziąć udziału w maratonie.

6.   Firmy oraz organizacje, które chcą zgłosić swoje reprezentacje do uczestnictwa w Maratonie Pływackim MOSiR  Łomża zobowiązane są dodatkowo do dostarczenia imiennej listy uczestników oraz uzgodnienia z Organizatorem godzin, w których będą pływać poszczególni reprezentanci. W przypadku grupy osób niepełnoletnich wymagane jest wskazanie minimum 1 opiekuna pełnoletniego na 15 osób, który odpowiedzialny jest za jej bezpieczeństwo i porządek.  

7.   Pierwszeństwo uczestnictwa w 24 Godzinnym Maratonie Pływackim MOSiR Łomża mają osoby, które wcześniej wpisały się na listę startową dostępną w recepcji Parku Wodnego. Osoby, które zgłoszą się w dniu imprezy, będą mogły wziąć udział w maratonie w miarę wolnych miejsc na torach, po uzyskaniu zgody Organizatora.

8.   Uczestnicy wchodzą na pływalnię bezpłatnie.

9.   Uczestnicy pływają zgodnie z wyznaczonym harmonogramem dostępnym u Organizatora.

10.   Organizator ogranicza maksymalną liczbę osób mogących jednocześnie pływać na jednym torze do:

a.      basen rekreacyjny: 6 osób;

b.     basen sportowy: 6 osób.

11.    Suma dystansu uczestnika liczona jest na podstawie przepłyniętych pełnych długości basenu, bez urządzeń wspomagających. Nad poprawnością wyniku czuwają sędziowie stolikowi wskazani przez Organizatora.

12.    Organizator ufunduje nagrody w postaci:

a.      pucharów dla:

•   pierwszych trzech zawodników i pierwszych trzech zawodniczek z najlepszymi wynikami indywidualnymi,

•   pierwszych trzech drużyn z najlepszymi wynikami zespołowymi na basenie sportowym,

•   pierwszych trzech drużyn z najlepszymi wynikami zespołowymi na basenie rekreacyjnym,

•   pierwszych trzech rodzin z najlepszymi wynikami zespołowymi,

b.     statuetek dla:

•   Najmłodszego Zawodnika,

•   Najmłodszej Zawodniczki,

•   Najstarszego Zawodnika,

•   Najstarszej Zawodniczki.

13. Każdy uczestnik może otrzymać dyplom udziału w VII 24 Godzinnym Maratonie Pływackim MOSiR Łomża. Dyplom do odebrania dostępny będzie w recepcji Parku Wodnego w terminie             25-31 marca 2020r.

14. Organizator w czasie Maratonu Pływackiego MOSiR Łomża zapewni środki bezpieczeństwa  w postaci dodatkowych ratowników wodnych i medycznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków.

15. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zapoznania się oraz do ścisłego przestrzegania regulaminu VII 24 Godzinnego Maratonu Pływackiego MOSiR Łomża oraz regulaminu Parku Wodnego.

16. W sprawach spornych decyzje ostateczną podejmuje Organizator VII 24 Godzinnego Maratonu Pływackiego MOSiR Łomża.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

WYDARZENIA

 

 

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  0

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  0

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz
SAPE ERROR: Нет доступа на запись к файлу: /var/www/clients/client0/web4/web/templates/t3_bs3_blank/images/cache/c5f06205ca1fa2ca6a027d7238d851a1/links.db! Выставите права 777 на папку.