• slider3.jpg
  • slider2.jpg
  • slider1.jpg
  • hostel_1000px.jpg
  • parkwodny_1000px.jpg
  • stadion_1000px.jpg
  • lodowisko_1000px.jpg

Boule to tradycyjna gra francuska z elementami zręcznościowymi, która dzięki swojej prostocie i dostępności zdobywa coraz większą popularność na całym świecie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży w ramach Aktywnych Wakacji 2020 zaprasza na pierwszy Turniej Boule na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Moje Boisko ORLIK 2012" przy ul. Katyńskiej! 

 

Gra polega na dorzucaniu metalowych kul do małej drewnianej kulki, w Polsce określanej jako "świnka". Partia składa się z kilku rozgrywek. W sierpniowych rozgrywkach będziemy grać single czyli jeden na jednego. Zawodnik dysponuje 3 bulami na partię. Każda partia rozpoczyna się od "ustawienia świnki", aż do wyrzucenia przez graczy wszystkich kul. Wygrywa ten zawodnik, który w ostatecznym rozrachunku umieści bule najbliżej świnki. Kolejność rzucania jest uzależniona od tego, kogo bula w danym momencie punktuje.

 

Na Turniej Boule zapisać się może każdy, niezależnie od poziomu wiedzy na temat zasad tej gry. Animatorzy wyjaśnią na czym polega turniej. Dzieci oraz młodzież w wieku 6-16 lat muszą zgłosić się do rozgrywek wraz z rodzicem. 

 

Rozgrywki zostaną przeprowadzone między 10 a 30 sierpnia. Mecze będą ustalane z poszczególnymi zawodnikami tak, aby każdemu umożliwić dogodny termin udziału (rozgrywki będą prowadzone w godzinach funkcjonowania Orlika, przy ul Katyńskiej 3). Zapisy otwarte są do końca lipca pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Więcej informacji pod numerem telefonu: 728-998-317.

 

Zapraszamy!

 

AKTYWNE WAKACJE MOSiR ŁOMŻA 2020

TURNIEJ BOULE

CEL IMPREZY :

1. Popularyzacja gry w boule wśród mieszkańców Łomży i okolic.
2. Promowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.
3. Promowanie obiektów MOSiR Łomża.

 

ORGANIZATOR :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży
Dział Organizacji Imprez i Marketingu, ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża
tel. 86 215 06 05, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator turnieju:
Zbigniew Dziekoński, e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 503-864-306

 

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU :

1. Turniej odbędzie się w okresie 10.08 – 30.08.2020. Zapisy odbywają się telefonicznie lub osobiście u animatora obiektu.

2. Miejsce realizacji turnieju: Kompleks sportowo – rekreacyjny „Moje Boisko Orlik 2012” przy ul. Katyńskiej 3.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE :

1. Regulamin określa zasady realizacji turnieju sportowego i dotyczy osób, które będą w niej uczestniczyć.

2. Turniej Boule rozgrywany będzie w miesiącu sierpniu 2020r.  w terminach uzgodnionych z uczestnikami, z zastrzeżeniem, że poszczególne mecze muszą odbyć się w godzinach funkcjonowania obiektu tj. kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik 2012” przy ul. Katyńskiej 3.

3. W turnieju udział biorą jednoosobowe drużyny, dopuszcza się jednak drużyny dwuosobowe w przypadku uczestnictwa osób poniżej 16 roku życia, bądź osób niepełnosprawnych. Liczba miejsc jest ograniczona.

4. Drużyny rywalizujące między sobą zostaną wyłonione metodą losowania (brak podziału na kategorie wiekowe).

5. Szczegółowe zasady gry zostaną przedstawione indywidualnie przed każdym etapem rozgrywek.

6. Turniej zostanie rozegrany w systemie pucharowym (zwycięzca gra dalej, przegrany odpada).

7. Zwycięzcy tj. zdobywcy miejsc I - III otrzymają dyplomy oraz puchary.

9. Wszelkie spory rozstrzygać będzie Organizator.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA :

1. Udział w turnieju jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz dzieci powyżej 6 roku życia (od rocznika 2013) za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego i pod jego opieką.
3. Udział w turnieju wymaga wcześniejszego:

1) dokonania zgłoszenia,

2) potwierdzenia woli uczestnictwa w dniu indywidualnie ustalonych rozgrywek, (uczestnicy powinni posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, celem weryfikacji danych osobowych oraz daty urodzenia),

3) złożenia w dniu rozegrania pierwszego spotkania deklaracji zgody RODO.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

1. Udział w turnieju mimo istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych wyłącza odpowiedzialność Organizatora za wszelkie negatywne dla Uczestnika skutki, które wystąpią w związku z uczestnictwem w imprezie.

2. Uczestnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do przestrzegania poleceń Prowadzącego.

3.  W przypadku wyrządzenia swoim zachowaniem jakiejkolwiek szkody osobie trzeciej, wyłączną odpowiedzialność względem tej osoby ponosi bezpośredni sprawca szkody.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU :

1. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem turnieju i przestrzegania jego postanowień.

2. Uczestnik turnieju zobowiązany jest do przekazania podpisanych deklaracji do Prowadzącego przed rozpoczęciem swojego pierwszego spotkania.

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania czystości, nienaruszania spokoju i porządku w miejscu realizacji turnieju w ramach ogólnie przyjętych norm zachowania. W szczególności zabrania się krzyczenia, używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub używania przemocy fizycznej w stosunku do osób trzecich.

4. Zaleca się, aby Uczestnik zaopatrzył się w wodę pitną we własnym zakresie.

5. Organizator nie odpowiadają za rzeczy zaginione/zagubione w trakcie trwania turnieju.

 

DANE OSOBOWE:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, ul. Zjazd 18, Łomża 18-400.

2. Osoby zgłaszające chęć udziału w turnieju zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji danych rozgrywek

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania, utrwalania, przechowywania i wykorzystywania zdjęć, a także ich obróbki, powielania i publikowania w celach promocyjnych i informacyjnych na stronach internetowych opowiadających o zdarzeniu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

1. Prowadzący turniej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu.

2. Turniej odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnieju lub jej przerwania bez podawania przyczyn.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

5. Organizator nie  zapewnia opieki medycznej podczas trwania turnieju.

6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

7. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

WYDARZENIA

 

 

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB: 

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  13

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz
SAPE ERROR: Нет доступа на запись к файлу: /var/www/clients/client0/web4/web/templates/t3_bs3_blank/images/cache/c5f06205ca1fa2ca6a027d7238d851a1/links.db! Выставите права 777 на папку.