• stadion_1000px.jpg
 • slider3.jpg
 • slider2.jpg
 • slider1.jpg
 • parkwodny_1000px.jpg
 • lodowisko_1000px.jpg
 • hostel_1000px.jpg

Zapraszamy !

 

Sala Zabaw MOSIREK

Park Wodny

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15

tel. 86 218 06 92

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku 3 - 12 lat i składa się z konstrukcji zabawowej ze zjeżdżalnią oraz basenu z piłkami. Dodatkowo w pomieszczeniu znajduje się miejsce, w którym można organizować urodziny dziecka oraz przyjęcia okolicznościowe.

 

Sala zabaw czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 20:00, a w sobotę, niedziele i święta od 10:00 do 20:00.

 

UWAGA! Od dnia 2 lipca 2024 następuje zmiana cennika. Prosimy o zapoznanie się.

Zarządzenie Nr 228/24 z dnia 13 czerwca 2024

 

Cennik

SALA ZABAW MOSiREK

/obowiązuje od 2 lipca 2024/

 

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK

SOBOTA, NIEDZIELA I ŚWIĘTA

30 min

60 min

120 min

30 min

60 min

120 min

6 zł

7 zł

10 zł

6 zł

8 zł

14 zł

Dopłata za przekroczenie czasu

1,50 zł/5 min

UWAGI:
1. Dla posiadaczy Łomżyńskiej Karty Mieszkańca ma zastosowanie tabela dodatkowych ulg i osób zwolnionych z opłat za wyjątkiem dopłat. Zniżki i ulgi nie łączą się.
2. W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 8%.

 

WYNAJĘCIE SALI ZABAW MOSIREK
60 min 120 min
180 zł 300 zł

UWAGI:
1. Wynajęcie musi być poprzedzone rezerwacją i wniesieniem opłaty w wysokości 20% wartości rezerwowanej usługi najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wynajęcia. Rezygnacja z wynajmu musi być zgłoszona najpóźniej do godziny 9.00 w dniu planowanego wynajmu.
2. Nie ma możliwości płacenia karnetem.
3. W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 23%.

 

 

KARNETY

LP.

RODZAJ KARNETU

CENA

TERMIN WAŻNOŚCI

ZYSK

Z RABATU

1

karta karnetu – na własność klienta bez doładowania

20 zł

bezterminowo

-

KARNET OPEN

2

karnet miesięczny „Open” imienny

250 zł

30 dni

możliwość korzystania bez ograniczeń

-

KARNET RODZINNY

3

karnet rodzinny – wydaje Urząd Miasta Łomży

bezpłatnie

365 od daty rejestracji w Parku Wodnym lub Pływalni lub do wyczerpania minut

zysk z rabatu 600 darmowych minut

KARNETY INDYWIDUALNE

4

doładowanie karnetu z rabatem od cen cennikowych 10 %

100 zł

60 dni

lub do wyczerpania wartości

 

10 zł

5

doładowanie karnetu z rabatem od cen cennikowych 15 %

200 zł

90 dni

lub do wyczerpania wartości

30 zł

6

doładowanie karnetu z rabatem od cen cennikowych 20 %

300 zł

180 dni

lub do wyczerpania wartości

60 zł

7

doładowanie karnetu z rabatem od cen cennikowych 25 %

500 zł

270 dni

lub do wyczerpania wartości

125 zł

8

doładowanie karnetu z rabatem od cen cennikowych 30 %

900 zł

365 dni

lub do wyczerpania wartości

270 zł

9

przedłużenie ważności karnetu indywidualnego

15 zł

dodatkowe 30 dni

-

UWAGI:

 • W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 8 %.
 • Karnetem z tabeli KARNETY można opłacać wyłącznie bilety w cenach regularnych z cennika PARK WODNY - CENNIK BILETÓW, SEZONOWY BASEN ODKRYTY, LETNI PARK ZABAW, SALA ZABAW MOSIREK: bilet normalny, bilet ulgowy lub bilet rodzinny. Doładowanie karnetu zmienia rabat wszystkich środków zgromadzonych na karnecie do wartości odpowiadającej doładowanej kwocie.
 • Brak możliwości korzystania z dodatkowych ulg i rabatów przy płatności karnetem.
 • Karnet Open upoważnia do wejścia do strefy basenowej i Strefy SPA.

 

 

Regulamin Sali Zabaw MOSiR w Łomży

1. Sala Zabaw jest zarządzana przez MOSiR w Łomży.

2. Sala Zabaw czynna jest:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 20.00,

 • w weekend w godzinach 10.00 - 20.00.

3. Sala Zabaw jest przeznaczona dla dzieci w wieku 3-12 lat.

4. Wejście dziecka i opiekuna na Salę Zabaw następuje po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem.Opiekunowie wchodzą do Sali Zabaw na podstawie biletu wykupionego dla dziecka (maksymalnie dwoje opiekunów do jednego dziecka).

5. Cena naliczana jest według modelu:

 • opłata za pierwsze 60 lub120 minut, a następnie dopłata według cennika za każde kolejne rozpoczęte 5 minut.

 • opłaty za korzystanie z Sali Zabaw naliczane są na podstawie elektronicznego systemu monitorowania czasu. Odczyty te dokonywane są za pomocą transponderów w opaskach wydawanych na czas pobytu w Sali Zabaw.

6. Niewykorzystanie wykupionego biletu nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy.

7. Dziecko wchodzi do Sali Zabaw tylko z pełnoletnim opiekunem i podczas całego pobytu na terenie sali pozostaje pod jego ścisłą opieką. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie sali.Udostępnienie Sali Zabaw przez Zarządzającego nie jest jednoznaczne z przejęciem odpowiedzialności i opieki nad dzieckiem przebywającym na terenie Sali Zabaw.

8. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka od 7 roku życia w Sali Zabaw maksymalnie na czas dwóch godzin, jednak wiąże się to z dopełnieniem poniższych formalności i nie jest jednoznaczne z przejęciem opieki i odpowiedzialności za dziecko przez personel i Zarządzającego:

 • należy wypełnić "Formularz pozostawienia dziecka w Sali Zabaw MOSiR w Łomży".

 • należy okazać dokument (ze zdjęciem) potwierdzający wiek dziecka (legitymację szkolną, paszport, dowód osobisty).

9. Dzieci korzystające z Sali Zabaw zobowiązane są nosić transponder przez cały czas pobytu na terenie sali, od momentu kupienia biletu, aż do momentu oddania go w kasie Parku Wodnego. W przypadku zgubienia lub zniszczenia transpondera opiekun zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 20 zł.

10. W momencie uiszczenia przez opiekuna opłaty za wstęp do Sali Zabaw, dziecku zostaje udostępniona do zabawy powierzchnia sali wraz ze znajdującym się w nim sprzętem. W tym samym czasie na sali jednocześnie mogą przebywać też inne dzieci - maksymalnie 20 (maksymalna ilość dzieci na konstrukcji zabawowej nie może przekraczać 18 osób).
11. Przed wejściem do Sali Zabaw należy zostawić ubranie wierzchnie w szatni.
12. Dzieci wchodzą na Salę Zabaw bez obuwia, w skarpetkach lub rajstopkach.

13. Opiekunowie wchodzą na Salę Zabaw bez obuwia, w skarpetach, rajstopach lub klapkach.
14Przed rozpoczęciem zabawy należy odłożyć w bezpieczne miejsce: łańcuszki, okulary, zegarki, biżuterię itp. oraz opróżnić kieszenidziecka.

15. Zabrania się wnoszenia na teren Sali Zabaw przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu.

16. Zabrania się wynoszenia zabawek, urządzeń lub innych przedmiotów z Sali Zabaw oraz wnoszenia swoich zabawek lub innych przedmiotów na teren Sali Zabaw.

17Na terenie Sali Zabaw zabrania się żucia gumy oraz wnoszenia i spożywania jedzenia i picia.

18. Z dostępnych urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zasadami bezpieczeństwa.
19Zabrania się wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy i ogólnego dostępu np.: pomieszczenia gospodarcze, zaplecze itp.
20. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, a także wprowadzania zwierząt.
21. W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania w Sali Zabaw osób będących nosicielami chorób zakaźnych, wirusowych lub bakteryjnych. Opiekunowie ma obowiązek poinformowania personel Sali Zabaw o wszelkich schorzeniach lub też niepełnosprawności dziecka.

22.Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za wszelkie szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez dzieci pozostające pod ich opieką, zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiącymi o tej odpowiedzialności, w szczególności art. 426 w zw. z art. 427 kodeksu cywilnego.

23. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez dzieci, bądź ich opiekunów na terenie Sali Zabaw.
24.Dzieci zobowiązane są do przestrzegania poleceń personelu na terenie Sali Zabaw.

25. W przypadku nieregulaminowych lub nieodpowiednich zachowań, personel ma prawo zwrócić uwagę dziecku bądź opiekunowi. Jeżeli pomimo upomnienia, nieodpowiednie zachowania zagrażające życiu lub zdrowiu innych osób będą się powtarzać, personel może wyprosić klienta bez zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet. 
26.W przypadku dużej ilości dzieci znajdujących się w Sali Zabaw, personel może ograniczyć czasowo liczbę osób korzystających z atrakcji, mając na uwadze bezpieczeństwo klientów.

27. Personel Sali Zabaw może nie zgodzić się na wpuszczenie dziecka do Sali Zabaw, jeśli uzna, że dziecko może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia innych klientów (np. dzieci z opatrunkami gipsowymi, dzieci chore, zakatarzone).
28.Bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z Sali Zabaw wymaga przestrzegania

poniższych zasad:

 • nie wspinamy się po wewnętrznych ścianach konstrukcji,

 • nie huśtamy się na elementach konstrukcji zabawowej,

 • nie wchodzimy na siatkę zabezpieczającą oraz elementy zewnętrznej konstrukcji,

 • nie wchodzimy na zjeżdżalnię od strony „pochylnej” i nie zjeżdżamy głową w dół,

 • na zjeżdżalnie skaczemy, nie poruszamy się w kierunku przeciwnym, niż kierunek zjazdu, po zjechaniu natychmiast wychodzimy z basenu z piłeczkami,

 • widząc, że nasz zjazd może spowodować sytuację niebezpieczną, ponieważ inni użytkownicy nie zdążyli wyjść z basenu czekamy nie zjeżdżając na opuszczenie basenu przez innych użytkowników,

 • nie skaczemy z konstrukcji zabawowej na podłogę, do basenu i na inne elementy konstrukcji,

 • nie niszczymy konstrukcji zabawowej, zabawek oraz elementów wystroju Sali Zabaw,

 • nie popychamy innych dzieci,

 • nie wyrzucamy piłeczek z basenu,

 • korzystając ze ścianki wspinaczkowej nie próbujemy usiąść na szczycie ścianki,

 • pamiętamy o wysokości związanej ze zdobywaniem kolejnych elementów ścianki wspinaczkowej.

29. Zarządzający Salą Zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia Sali Zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.

30. W przypadku ewakuacji, wszystkim klientom zapewnione jest bezpieczeństwo i należyta opieka. Punkt zbiórki po ewakuacji znajduje się na parkingu przed budynkiem Parku Wodnego.

31.Zakup biletu na Salę Zabaw jest jednoznaczny z zapoznaniem się oraz akceptacją wszystkich zapisów regulaminu Sali Zabaw.

 

Regulamin urodzin w Sali Zabaw MOSiR w Łomży

1. Urodziny organizowane są w Sali Zabaw mieszczącej się w Parku Wodnym, przy ul. Wyszyńskiego 15 zarządzanym przez MOSiR w Łomży.

2. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście lub telefonicznie.

3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wypełnienie „Formularza rezerwacji Sali Zabaw" najpóźniej na 7 dni przez planowanym terminem imprezy, oraz uiszczenie zapłaty w kasie Parku Wodnego w dniu imprezy.Wszelkie zmiany związane z rezerwacją należy zgłaszać najpóźniej na 2 dni przed terminem planowanej imprezy. Zamawiający zobowiązany jest poinformować o liczbie gości osobiście, telefonicznie lub mailowo najpóźniej do godziny 12.00 w dniu poprzedzającym imprezę urodzinową.

4. Na czas trwania imprezy urodzinowej do wyłącznej dyspozycji solenizanta i jego gości przeznaczona jest oddzielna Sala Urodzinowa. Czas wynajmu Sali Urodzinowej wynosi 1-2 godz. i naliczany jest od wcześniej ustalonej godziny a nie od momentu zebrania się gości.

5. Minimalna liczba gości to 5 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za 5 osób, w przypadku kiedy udział w imprezie bierze więcej niż 5 osób, opłata pobierana jest za rzeczywistą liczbę gości.

6. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne organizator urodzin (rodzic/opiekun solenizanta) zobowiązany jest do okazania dowodu zakupu wnoszonych na obiekt przekąsek, wypieków itp. lub do podpisania oświadczenia o odpowiedzialności za wnoszone przekąski, wypieki itp.

7. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w Sali Urodzinowej.

8. Uczestnicy zabawy urodzinowej zobowiązani są do przestrzegania głównego regulaminu Sali Zabaw MOSiR w Łomży

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  0

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  15

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz