• slider3.jpg
 • slider2.jpg
 • slider1.jpg
 • hostel_1000px.jpg
 • parkwodny_1000px.jpg
 • stadion_1000px.jpg
 • lodowisko_1000px.jpg

Zapraszamy !

 

Cennik Parku Wodnego, ul. Wyszyńskiego 15 

 

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

 

Rodzaj biletu

Bilet normalny

Bilet ulgowy

Bilet dla osób niepełnosprawnych

Bilet grupowy

(minimum 5 osób)

Bilet rodzinny

(3-4 osoby)

Godziny

60 min.

120 min.

dopłata

Bilet dzienny

60 min.

120 min.

dopłata

Bilet dzienny

120 min.

dopłata

60 min.

120 min.

dopłata

60 min.

120 min.

dopłata

Bilet dzienny

6:00 – 16:00

9,00

15,00

1,00

28,00

6,00

9,00

0,75

20,00

4,00

0,50

5,00/os

8,00/os.

1,00

18,00

30,00

1,50

50,00

16:00 – 22:00

12,00

18,00

1,00

8,00

12,00

1,00

4,00

0,95

7,00/os

12,00/os

1,00

24,00

36,00

2,00

Zjeżdżalnia

Cykl: 1 przejazd = 0,20

Nie dotyczy

Cykl: 1 przejazd = 0,20

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Cykl: 1 przejazd = 0,20

Cykl: 1 przejazd = 0,20

Nie dotyczy

 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

 • Bilet upoważnia do wstępu na część basenową na parterze i część rekreacyjną zarządzaną przez MOSiR na 1 piętrze (w godzinach otwarcia) - bez kriokomory i salki fitness, gabinetów masaży, siłowni.

 • Dzieci do 5 lat opłata 2 zł brutto za godzinę (dziecko wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – odpłatność tej osoby dorosłej wg cennika , maksymalna ilość dzieci pod opieką 3. Dopłata 2 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.

 • Zniżka dla posiadaczy Łomżyńskiej Karty Dużej Rodziny 50% od cen cennikowych z wyjątkiem biletów grupowych, rodzinnych.

 • W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 8% (PKWiU – 92.61.10-00.00)

 

SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTA

 

Rodzaj biletu

Bilet normalny

Bilet ulgowy

Bilet dla osób niepełno-sprawnych

Bilet grupowy minimum 5 osób

Bilet rodzinny

3 - 4 osoby

Godziny

60 min.

120 min.

dopłata

Bilet dzienny

60 min.

120 min.

dopłata

Bilet dzienny

120 min.

dopłata

60min.

120 min.

dopłata

60 min.

120 min.

dopłata

Bilet dzienny

8:00 – 22:00

12,5

22,00

1,00

30,00

9,00

15,00

1,00

25,00

5,00

1,00

8,00/

os.

14,00/os.

1,00

25,00

40,00

2,50

55,00

Zjeżdżalnia

Cykl: 1 przejazd = 0,20

Nie dotyczy

Cykl: 1 przejazd = 0,20

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Cykl: 1 przejazd = 0,20

Cykl: 1 przejazd = 0,20

Nie dotyczy

 

 SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTA

 • Bilet upoważnia do wstępu na część basenową na parterze i część rekreacyjną zarządzaną przez MOSiR na 1 piętrze (w godzinach otwarcia) - bez kriokomory i salki fitness, gabinetów masaży, siłowni.

 • Dzieci do 5 lat opłata 2 zł brutto za godzinę (dziecko wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – odpłatność tej osoby dorosłej wg cennika , maksymalna ilość dzieci pod opieką 3. Dopłata 2 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.

 • Zniżka dla posiadaczy Łomżyńskiej Karty Dużej Rodziny 50% od cen cennikowych z wyjątkiem biletów grupowych, rodzinnych.

 • W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 8% (PKWiU – 92.61.10-00.00)

 

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA REZERWACJE

 

1

Rezerwacja toru basenu sportowego od Pon. do Pt. po godz. 16:00 oraz w soboty i niedziele- ilość osób na torze max 9 osób + instruktor (w ramach działalności gospodarczej w celu prowadzenia nauki pływania)

65 zł/ 1 godz.

2

Rezerwacja toru basenu sportowego od Pon. do Pt. do godz. 16:00 - ilość osób na torze max 9 osób + instruktor (w ramach działalności gospodarczej w celu prowadzenia nauki pływania)

48 zł/ 1 godz.

3

Rezerwacja toru basenu sportowego (klienci indywidualni)

65,00 zł/godzinę + bilety wstępu wg cennika

4

Rezerwacja basenu sportowego

600,00 zł/godzinę

W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 8% (PKWiU – 92.61.10-00.00)

 

KARNETY

1

Karnet – na własność klienta bez doładowania - 20 zł

2

Karnet indywidualny doładowany kwotą 50 zł (rabat 15%) – ważny 30 dni lub do wyczerpania wartości

Zysk z rabatu 7,5 zł

3

Karnet indywidualny doładowany kwotą 100 zł (rabat 20%) – ważny 60 dni lub do wyczerpania wartości

Zysk z rabatu 20 zł

4

Karnet indywidualny doładowany kwotą 200 zł (rabat 25%) – ważny 90 dni lub do wyczerpania wartości

Zysk z rabatu 50 zł

5

Karnet indywidualny doładowany kwotą 300 zł (rabat 30%) – ważny 180 dni lub do wyczerpania wartości

Zysk z rabatu 90 zł

6

Karnet indywidualny doładowany kwotą 500 zł (rabat 35%) – ważny 270 dni lub do wyczerpania wartości

Zysk z rabatu 175 zł

7

Karnet indywidualny doładowany kwotą 900 zł (rabat 40%) – ważny 365 dni lub do wyczerpania wartości

Zysk z rabatu 360 zł

8

Karnet grupowy doładowany kwotą 400 zł (rabat 20%) - ważny 60 dni lub do wyczerpania wartości

Zysk z rabatu 80 zł

9

Karnet grupowy doładowany kwotą 800 zł (rabat 25%) - ważny 90 dni lub do wyczerpania wartości

Zysk z rabatu 200 zł

10

Karnet miesięczny „Open” imienny doładowany kwotą 120 zł - możliwość korzystania bez ograniczeń w ciągu 30 dni

-

11

Przedłużenie ważności karnetu indywidualnego o 30 dni

15,00 zł

12

Przedłużenie ważności karnetu grupowego o 30 dni

20,00 zł

 

 • Karnetami indywidualnymi o wartości doładowania powyżej 200 zł można opłacać tylko wejścia indywidualne tj za bilety normalne, ulgowe i dla osób niepełnosprawnych. Karnetami indywidualnymi o wartości doładowania poniżej 200 zł można opłacać oprócz wejść indywidualnych również wejścia grupowe i rodzinne.

 • Karnetami grupowymi można opłacać wszystkie rodzaje biletów tj za bilety normalne, ulgowe, dla osób niepełnosprawnych, grupowe i rodzinne

 • Nie dopuszcza się możliwości opłacania karnetami rezerwacji torów oraz udziału w lekcjach nauki pływania prowadzonych przez MOSiR

 • W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 8% (PKWiU – 92.61.10-00.00).

 

USŁUGI ZWIĄZANE Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I REHABILITACJĄ

Lp

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Cena brutto

1

Grupowe zajęcia fitness, grupowe ćwiczenia korekcyjne i grupowe ćwiczenia ogólnokondycyjne

Opłata miesięczna – zajęcia 2 razy w tygodniu po 45 minut (7 do 9 zajęć miesięcznie)

75,00/miesiąc

2

Grupowe zajęcia fitness, grupowe ćwiczenia korekcyjne i grupowe ćwiczenia ogólnokondycyjne

Opłata dwumiesięczna – zajęcia 2 razy w tygodniu po 45 minut (14 do 18 zajęć)

140,00/dwa miesiące

3

Grupowe zajęcia fitness, grupowe ćwiczenia korekcyjne i grupowe ćwiczenia ogólnokondycyjne

Opłata trzymiesięczna – zajęcia 2 razy w tygodniu po 45 minut (21 do 27 zajęć )

200,00/trzy miesiące

4

Jednorazowe zajęcia fitness, indywidualne ćwiczenia korekcyjne i indywidualne ćwiczenia ogólnokondycyjne

seans

45 minut

11,00(tylko w przypadku wolnego miejsca w grupie

5

Wynajęcie salki fitness dla grup zorganizowanych z instytucji zewnętrznych

1h

60,00 zł

6

Wynajęcie salki fitness do celów innych niż uprawianie fitness

1 h

100,00 zł

7

Wynajęcie salki fitness do celów innych niż uprawianie fitness

Każda kolejna godzina

70,00 zł

8

Grupowe zajęcia AQUA Fitness dwa razy w tygodniu

40 min

17,00 zł za 1 zajęcia w miesięcznym cyklu zajęć

9

Grupowe zajęcia AQUA Fitness raz w tygodniu

40 min

19,50 zł za 1 zajęcia w miesięcznym cyklu zajęć

10

AQUA FINTNESS – wejście jednorazowe

40 min

22 zł za 1 zajęcie (tylko w przypadku wolnego miejsca w grupie)

11

Wynajęcie strefy SPA

(grota solna, tężnia solankowa, sauny sucha i mokra. wanna jacuzzi

120 min

150 zł

12

Wynajęcie strefy SPA

Każda kolejna godzina

50 zł

13

Wynajęcie groty solnej i tężni solankowej

60 min

60 zł

14

Wynajęcie groty solnej i tężni solankowej

Każda kolejna godzina

30 zł

15

Wynajęcie groty solnej lub tężni solankowej

60 min

40 zł

16

Wynajęcie groty solnej lub tężni solankowej

Każda kolejna godzina

20 zł

17

Wynajęcie pomieszczenia z sauną mokrą i suchą oraz z wanną jacuzzi

120 min

120 zł

18

Wynajęcie pomieszczenia z sauną mokrą i suchą oraz z wanną jacuzzi

Każda kolejna godzina

40 zł

19

Wieczór saunowy w piątki od 21:00 do 23:30

150 min

35 zł

 • W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 23% (PKWiU – 92.61.10-10.00).

 • Wynajęcia salki fitness i pomieszczeń w strefie SPA może dokonać tylko osoba pełnoletnia

 • Wynajęcie strefy SPA, groty solnej, tężni solankowej, pomieszczenia z sauną mokrą i suchą oraz z wanną jacuzzi od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 tej do 16 tej oraz w soboty, niedziele i święta od 10 tej do 14 tej.

 

 SALA ZABAW

Poniedziałek - Czwartek

Piątek, Sobota, Niedziela i Święta

Wejścia indywidualne

Wejścia grupowe min. 10 osób

Wejścia indywidualne

Wejścia grupowe min. 10 osób

60 min.

120 min.

60 min.

120 min.

dopłata

60 min.

120 min.

60 min.

120 min.

dopłata

7,00 zł

12,00 zł

5,00 zł/os.

10,00 zł/os.

0,50 zł/5min

9,00 zł

14,00 zł

6,00 zł/os.

12,00 zł/os.

0,50 zł/5min

W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 23% (PKWiU – 92.61.10-10.00).

  

IMPREZY URODZINOWE NA SALI ZABAW

Poniedziałek - Czwartek

Piątek, Sobota, Niedziela i Święta

120 min.

dopłata

120 min.

dopłata

12,00 zł/os.

1 zł/5min

15,00 zł/os.

1 zł/5min

Wynajęcie sali zabaw na wyłączność

60 min.

120 min.

120 zł

220 zł

W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 23% (PKWiU – 92.61.10-10.00).

  

OPŁATY SANKCYJNE

1

Za zgubienie lub zniszczenie identyfikacyjnego paska basenowego

35,00

2

Za zgubienie lub zniszczenie karty/klucza szafki ubraniowej/numerka z szatni

20,00

3

Za łamanie postanowień Regulaminu Parku Wodnego

100,00 zł

4

Za opuszczenie strefy płatnej po godz 22:00

10 zł za każde rozpoczęte 5 minut

W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 23% (PKWiU – 92.61.10-10.00).

 

USŁUGI DODATKOWE

1

Sprzedaż czepka silikonowego

9,00 zł/szt

2

Sprzedaż czepka materiałowego

6,00 zł/szt

3

Sprzedaż pieluchomajtek

3,50 zł/szt

4

Sprzedaż okularków pływackich

25,00 zł/szt

5

Reklama na telewizorze przy recepcji

(min. 5 wyświetleń w ciągu 1 godziny w Parku Wodnym i na Pływalni)

50 zł/miesięcznie

6

Reklama w formie RollUp-u

50 zł/miesięcznie

7

Wynajem Wodnego Toru Przeszkód

Cena umowna po negocjacji z klientem

8

Wypożyczenie ręcznika na czas pobytu w obiekcie 2 szt (duży i mały)

7,00 zł/kpl

9

Wypożyczenie ręcznika na czas pobytu w obiekcie 1 szt (duży)

5,00 zł/szt

10

Wypożyczenie czepka materiałowego

1 zł

11

Gra Piłkarzyki stołowe (dziesięć piłek)

2 zł za grę

12

Udostępnienie stołu do tenisa stołowego

6 zł / 1 godz

 • W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 23% (PKWiU – 92.61.10-10.00).

 • poz 10 dotyczy tylko uczestników kursów nauki pływania i uczestników indywidualnych lekcji nauki pływania prowadzonych przez szkółki pływackie

 

ZAJĘCIA REKREACYJNO-SPORTOWE

1

Bilet instruktorski do prowadzenia nauki pływania w ramach działalności gospodarczej

14,00 zł za 60 minut + dopłata za każde rozpoczęte 5 minut 1,15 zł

2

Prowadzenie „Urodzin w wodzie” przez animatora

50 zł/godzinę

3

Karnet doładowany kwotą 500 zł – ważny 30 dni lub do wyczerpania wartości przeznaczony do płatności za należności wynikające z prowadzenia w obiekcie zajęć w ramach działalności gospodarczej – rabat 10%

W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 23% (PKWiU – 92.61.10-10.00).

 

INFORMACJE DODATKOWE

1

Bilety ulgowe przysługują: dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do 25 roku życia, emerytom i rencistom po okazaniu ważnej legitymacji.

2

Osoby niepełnosprawne zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zakupu biletu specjalnego, wraz z dowodem tożsamości.

3

Wejścia bez opłat:

- opiekunowie osób niepełnosprawnych za okazaniem odpowiednich dokumentów potwierdzających potrzebę opieki,

- opiekunowie grup zorganizowanych spełniających wymagania Regulaminu Grup Zorganizowanych

4

Dzieci do 5 lat opłata 2 zł brutto za godzinę (dziecko wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – odpłatność tej osoby dorosłej wg cennika , maksymalna ilość dzieci pod opieką 3. Dopłata 2 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.

5

Dopłata do ceny biletu jest naliczana za każde kolejne 5 minut pobytu w strefie płatnej w Parku Wodnym z wyjątkiem biletu dla dzieci do 5 roku życia

6

Bilet rodzinny – opłata za rodzinę od 3 do 4 osób (1 – 2 osoby dorosłe, 1 – 3 dzieci, młodzież do 18 roku życia).

7

Bilet grupowy – czas naliczania opłat zostaje zatrzymany po wyjściu ze strefy płatnej ostatniej osoby z grupy.

8

Zniżka dla posiadaczy Łomżyńskiej Karty Dużej Rodziny 50% od cen cennikowych z wyjątkiem biletów grupowych, rodzinnych. oraz karnetów

9

Brak możliwości płacenia karnetem z tabeli „Karnety” za inne pozycje cennika niż bilet normalny, bilet ulgowy, bilet dla niepełnosprawnych, bilet grupowy, bilet rodzinny,

10

Doładowanie karnetu zmienia rabat wszystkich środków zgromadzonych na karnecie do wartości odpowiadającej doładowanej kwocie.

12

Bilet dzienny bez limitu czasowego obowiązuje w godzinach pracy Parku Wodnego, nie ma możliwości opuszczenia strefy mokrej i powrotu.

13

Wejście dla dzieci do lat 3 obowiązkowo w pieluchomajtkach

14

Jeżeli na przyjęciu w Sali Zabaw bawi się 10-cioro gości to JUBILAT NIE PŁACI

15

Honorowi krwiodawcy: I stopnia - pierwsza godzina bezpłatnie następne godziny zgodnie z cennikiem dla biletów ulgowych; II stopnia – pierwsza godzina z rabatem 60 % następne godziny zgodnie z cennikiem dla biletów ulgowych; III stopnia – pierwsza godzina z rabatem 30% następne godziny zgodnie z cennikiem dla biletów ulgowych. Dopłata za przekroczenie czasu zgodnie z cennikiem dla biletu ulgowego. Deklarowany pobyt dłuższy niż godzina opłacany zgodnie z cennikiem dla biletu ulgowego. Zniżki nie obejmują zakupu karnetów.

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

WYDARZENIA

 

 

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  32

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  82

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz
SAPE ERROR: Нет доступа на запись к файлу: /var/www/clients/client0/web4/web/templates/t3_bs3_blank/images/cache/c5f06205ca1fa2ca6a027d7238d851a1/links.db! Выставите права 777 на папку.