• slider3.jpg
 • slider2.jpg
 • slider1.jpg
 • hostel_1000px.jpg
 • parkwodny_1000px.jpg
 • stadion_1000px.jpg
 • lodowisko_1000px.jpg

Zapraszamy !

 

Cennik Pływalni przy ul. Niemcewicza 17 a

 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

 

Rodzaj

 biletu

Bilet normalny

Bilet ulgowy

Bilet dla osób niepełnosprawnych

Bilet grupowy

min. 5 osób

Bilet rodzinny

3 - 4 osoby

Godziny

60 min.

120 min.

dopłata

60 min.

120 min.

dopłata

120 min.

dopłata

60 min.

120 min.

dopłata

60 min.

120 min.

dopłata

9:00 – 16:00

8,00 zł

13,00 zł

0,70 zł

5,00 zł

9,00 zł

0,50 zł

4,00

0,50 zł

6,00 zł./os.

10,00 zł./os.

0,60 zł/os.

18,00 zł

28,00 zł

1,80 zł

16:00 – 21:00

9,00 zł

15,00 zł

0,90 zł

6,00 zł

10,00 zł

0,60 zł

4,00

0,60 zł

7,00 zł/os.

13,00 zł/os.

0,80 zł/os.

22,00 zł

32,00 zł

2,00 zł

Zjeżdżalnia

Cykl: 1 przejazd = 0,20 zł

Nie dotyczy

Cykl: 1 przejazd = 0,20 zł

 

 W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 8% (PKWiU – 92.61.10-00.00).

Dzieci do 5 lat opłata 2 zł brutto za godzinę (dziecko wyłącznie pod opieką osoby dorosłej - odpłatność tej osoby dorosłej wg cennika, maksymalna ilość dzieci pod opieką 2.

Dopłata wg cennika jak przy bilecie ulgowym. Zniżka dl aposiadaczy Łomżyńskiej Karty Dużej Rodziny 50% od cen cennikowych.

 

SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTA

 

Rodzaj biletu

Bilet normalny

Bilet ulgowy

Bilet dla osób 

niepełnosprawnych

Bilet grupowy

min. 5 osób

Bilet rodzinny

3 - 4 osoby

Godziny

60 min.

120 min.

dopłata

60 min.

120 min.

dopłata

120 min.

dopłata

60 min.

120 min.

dopłata

60 min.

120 min.

dopłata

9:00 – 21:00

10,00 zł

16,00 zł

1,00 zł

7,00 zł

12,00 zł

0,70 zł

4,00

0,70 zł

7,00 zł/os.

13,00 zł/os.

0,80 zł/os.

22,00 zł

35,00 zł

2,00 zł

 

Zjeżdżalnia

 

Cykl: 1 przejazd = 0,30 zł

Nie dotyczy

Cykl: 1 przejazd = 0,30 zł

W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 8% (PKWiU – 92.61.10-00.00).

Dzieci do 5 lat opłata 2 zł brutto za godzinę (dziecko wyłącznie pod opieką osoby dorosłej - odpłatność tej osoby dorosłej wg cennika, maksymalna ilość dzieci pod opieką 2.

Dopłata wg cennika jak przy bilecie ulgowym. Zniżka dl aposiadaczy Łomżyńskiej Karty Dużej Rodziny 50% od cen cennikowych.

 

KARNETY

 

1

Karnet – na własność klienta bez doładowania - 20 zł

2

Karnet indywidualny doładowany kwotą 50 zł (rabat 15%) – ważny 30 dni lub do wyczerpania wartości

Zysk z rabatu 7,5 zł

3

Karnet indywidualny doładowany kwotą 100 zł (rabat 20%) – ważny 60 dni lub do wyczerpania wartości

Zysk z rabatu 20 zł

4

Karnet indywidualny doładowany kwotą 200 zł (rabat 25%) – ważny 90 dni lub do wyczerpania wartości

Zysk z rabatu 50 zł

5

Karnet indywidualny doładowany kwotą 300 zł (rabat 30%) – ważny 180 dni lub do wyczerpania wartości

Zysk z rabatu 90 zł

6

Karnet indywidualny doładowany kwotą 500 zł (rabat 35%) – ważny 270 dni lub do wyczerpania wartości

Zysk z rabatu 175 zł

7

Karnet indywidualny doładowany kwotą 900 zł (rabat 40%) – ważny 365 dni lub do wyczerpania wartości

Zysk z rabatu 360 zł

8

Karnet miesięczny „Open” imienny doładowany kwotą 120 zł – możliwość korzystania bez ograniczeń w ciągu 30 dni

-

9

Karnet grupowy doładowany kwotą 400 zł (rabat 20%) - ważny 60 dni lub do wyczerpania wartości

Zysk z rabatu 80 zł

10

Karnet grupowy doładowany kwotą 800 zł (rabat 25%) - ważny 90 dni lub do wyczerpania wartości

Zysk z rabatu 200 zł

11

Przedłużenie ważności karnetu indywidualnego o 30 dni

15,00 zł

12

Przedłużenie ważności karnetu grupowego o 30 dni

20,00 zł

 

 • W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 8% (PKWiU – 92.61.10-00.00).

 • Karnetami indywidualnymi o wartości doładowania powyżej 200 zł można opłacać tylko wejścia indywidualne tj za bilety normalne, ulgowe i dla osób niepełnosprawnych. Karnetami indywidualnymi o wartości doładowania poniżej 200 zł można opłacać oprócz wejść indywidualnych również wejścia grupowe i rodzinne.

 • Karnetami grupowymi można opłacać wszystkie rodzaje biletów tj za bilety normalne, ulgowe, dla osób niepełnosprawnych, grupowe i rodzinne

 • Nie dopuszcza się możliwości opłacania karnetami rezerwacji torów oraz udziału w lekcjach nauki pływania prowadzonych przez MOSiR

 • *w cenie karnetu wliczona jest sauna oraz zjeżdżalnia 

 

WYSOKOŚĆ STAWEK I OPŁAT ZA REZERWACJE

 

1

Rezerwacja toru basenu sportowego do prowadzenia grupowej nauki pływania lub wyznaczonej części basenu rekreacyjnego (maksymalnie 9 na torze).

45,00 zł/godzinę

2

Rezerwacja toru basenu sportowego (klienci indywidualni)

45,00 zł/godzinę + bilety wstępu wg cennika

3

Rezerwacja basenu sportowego.

400,00 zł/godzinę

4

Rezerwacja basenu rekreacyjnego.

250,00 zł/godzinę

5

Rezerwacja całej Pływalni.

500,00 zł/godzinę

 

W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 8% (PKWiU – 92.61.10-00.00). 

 

USŁUGI ZWIĄZANE Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I REHABILITACJĄ

 

1

Grupowe zajęcia AQUA Fitness dwa razy w tygodniu

40 min

13,00 zł

za 1 zajęcia w miesięcznym cyklu zajęć

2

Grupowe zajęcia AQUA Fitness raz w tygodniu

40 min

14,50 zł za 1 zajęcia w miesięcznym cyklu zajęć

3

AQUA Fitness – wejście jednorazowe

40 min

16,00 zł za 1 zajęcie (tylko w przypadku wolnego miejsca w grupie)

 

W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek 23 %,

 

NAUKA PŁYWANIA

 

1

Zajęcia grupowe z nauki pływania grupa 9-osobowa 45 minut

120 zł/os za 8 zajęć

2

Zajęcia grupowe z nauki pływania grupa 4-osobowa 45 minut

180 zł/os za 8 zajęć

3

Zajęcia grupowe z nauki pływania grupa 2-osobowa 45 minut

280 zł/os za 8 zajęć

4

Zajęcia indywidualne 45 minut

45,00 zł

 

W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 23%

 

ZAJĘCIA REKREACYJNO - SPORTOWE

 

1

Bilet instruktorski do prowadzenia nauki pływania w ramach działalności gospodarczej

10,00 zł za 60 minut + dopłata za każde rozpoczęte 5 minut 0,85 zł.

2

Karnet doładowany kwotą 500 zł – ważny 30 dni lub do wyczerpania wartości przeznaczony do płatności za należności wynikające z prowadzenia w obiekcie zajęć w ramach działalności gospodarczej – rabat 10%

 

W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 23% (PKWiU – 92.61.10-00.00).

 

OPŁATY SANKCYJNE

 

1

Za zgubienie lub zniszczenie identyfikacyjnego paska basenowego.

35,00

2

Za zgubienie lub zniszczenie karty numerka z szatni.

20,00

3

Za łamanie postanowień Regulaminu Pływalni

100,00 zł

4

Za opuszczenie strefy płatnej po godz 21:00

10 zł za każde rozpoczęte 5 minut

 

W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 23%

  

USŁUGI DODATKOWE

 

1

Sprzedaż czepka silikonowego

9,00 zł/szt

2

Sprzedaż czepka materiałowego

6,00 zł/szt

3

Sprzedaż pieluchomajtek.

3,50 zł/szt

4

Sprzedaż okularków pływackich

25,00 zł/szt

5

Reklama na ogrodzeniu Pływalni miesięcznie.

10,00 zł/1m2

6

Reklama wewnątrz Pływalni (przy recepcji) miesięcznie.

100,00 zł/1m2

7

Reklama na szybach pływalni (hala basenowa, hol) miesięcznie.

50,00 zł/1m2

8

Reklama na telewizorze przy recepcji

(min. 5 wyświetleń w ciągu 1 godziny w Parku Wodnym i na Pływalni)

50 zł/miesięcznie

9

Wynajem Wodnego Toru Przeszkód

Cena umowna po negocjacji z klientem

10

Wypożyczenie czepka materiałowego

1 zł

 

 • W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 23%

 

 • poz 10 dotyczy tylko uczestników kursów nauki pływania i uczestników indywidualnych lekcji nauki pływania prowadzonych przez szkółki pływackie

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

1

Bilety ulgowe przysługują: dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do 25 roku życia, emerytom i rencistom po okazaniu ważnej legitymacji.

3

Osoby niepełnosprawne zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zakupu biletu dla osób niepełnosprawnych, wraz z dowodem tożsamości.

4

Wejścia bez opłat:

- opiekunowie osób niepełnosprawnych za okazaniem odpowiednich dokumentów potwierdzających potrzebę opieki,

- opiekunowie grup zorganizowanych spełniających wymagania Regulaminu Grup Zorganizowanych

5

Dzieci do 5 lat opłata 2 zł brutto za godzinę (dziecko wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – odpłatność tej osoby dorosłej wg cennika , maksymalna ilość dzieci pod opieką 3. Dopłata 2 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.

6

Dopłata do ceny biletu jest naliczana za każde kolejne 5 minut pobytu w strefie płatnej w Parku Wodnym z wyjątkiem biletu dla dzieci do 5 roku życia

7

Bilet rodzinny – opłata za rodzinę od 3 do 4 osób (1 – 2 osoby dorosłe, 1 – 3 dzieci, młodzież do 18 roku życia).

8

Bilet grupowy – czas naliczania opłat zostaje zatrzymany po wyjściu ze strefy płatnej ostatniej osoby z grupy.

9

Zniżka dla posiadaczy Łomżyńskiej Karty Dużej Rodziny 50% od cen cennikowych z wyjątkiem biletów grupowych, rodzinnych i karnetów

10

Brak możliwości płacenia karnetem z tabeli „Karnety” za inne pozycje cennika niż bilet normalny, bilet ulgowy, bilet dla niepełnosprawnych, bilet grupowy, bilet rodzinny.

11

Wejście dla dzieci do lat 3 obowiązkowo w pieluchomajtkach

12

Honorowi krwiodawcy: I stopnia - pierwsza godzina bezpłatnie następne godziny zgodnie z cennikiem dla biletów ulgowych; II stopnia – pierwsza godzina z rabatem 60 % następne godziny zgodnie z cennikiem dla biletów ulgowych; III stopnia – pierwsza godzina z rabatem 30% następne godziny zgodnie z cennikiem dla biletów ulgowych. Dopłata za przekroczenie czasu zgodnie z cennikiem dla biletu ulgowego. Deklarowany pobyt dłuższy niż godzina opłacany zgodnie z cennikiem dla biletu ulgowego. Zniżki nie obejmują zakupu karnetów.

13

Doładowanie karnetu zmienia rabat wszystkich środków zgromadzonych na karnecie do wartości odpowiadającej doładowanej kwocie.

14

Zjeżdżalnia nieczynna w okresie jesienno – zimowym

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

WYDARZENIA

 

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  0

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  0

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz
SAPE ERROR: Нет доступа на запись к файлу: /var/www/clients/client0/web4/web/templates/t3_bs3_blank/images/cache/c5f06205ca1fa2ca6a027d7238d851a1/links.db! Выставите права 777 на папку.