• stadion_1000px.jpg
 • slider3.jpg
 • slider2.jpg
 • slider1.jpg
 • parkwodny_1000px.jpg
 • lodowisko_1000px.jpg
 • hostel_1000px.jpg

 

Letni Park Zabaw

ul. Wyszyńskiego 15

tel.  86 215 06 05

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Letni Park Zabaw w sezonie 2024 czynny jest od 22 czerwca od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00-18.30.
 • Działanie dmuchańców podzielone jest na 30 minutowe cykle z zachowaniem przerwy technicznej.
 • Z uwagi na ograniczenia ilościowe nie gwarantujemy dostępności danej atrakcji.
 • Bilety można nabyć wyłącznie w recepcji Parku Wodnego.

 

UWAGA: od dnia 2 lipca 2024 r. następuje zmiana cennika.

 

LETNI PARK ZABAW- CENNIK od dnia 2.07.2024 r.

Zarządzenie Nr 228/24 z dnia 13 czerwca 2024 r.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA

bilet wstępu

15 zł/30min

 

UWAGI:

 1. Wyłącznie dla posiadaczy Łomżyńskiej Karty Mieszkańca ma zastosowanie tabela dodatkowych ulg i osób zwolnionych z opłat z Cennika Parku Wodnego.
 2. W/w cena jest ceną brutto i zawarty jest w niej podatek VAT 8%

 

LETNI PARK ZABAW – dmuchane atrakcje

WEJŚCIE

GODZINA

I

10.00-10.30

II

10.30-11.00

III

11.00-11.30

IV

11.30-12.00

V

12.00-12.30

przerwa techniczna

12.30-13.00

VI

13.00-13.30

VII

13.30-14.00

VIII

14.00-14.30

IX

14.30-15.00

X

15.00-15.30

przerwa techniczna

15.30-16.00

XI

16.00-16.30

XII

16.30-17.00

XIII

17.00-17.30

XIV

17.30-18.00

XV

18.00-18.30

zamknięcie

18.30

 

KARNETY

LP.

RODZAJ KARNETU

CENA

TERMIN WAŻNOŚCI

ZYSK

Z RABATU

1

karta karnetu – na własność klienta bez doładowania

20 zł

bezterminowo

-

KARNET OPEN

2

karnet miesięczny „Open” imienny

250 zł

30 dni

możliwość korzystania bez ograniczeń

-

KARNET RODZINNY

3

karnet rodzinny – wydaje Urząd Miasta Łomży

bezpłatnie

365 od daty rejestracji w Parku Wodnym lub Pływalni lub do wyczerpania minut

zysk z rabatu 600 darmowych minut

KARNETY INDYWIDUALNE

4

doładowanie karnetu z rabatem od cen cennikowych 10 %

100 zł

60 dni

lub do wyczerpania wartości

 

10 zł

5

doładowanie karnetu z rabatem od cen cennikowych 15 %

200 zł

90 dni

lub do wyczerpania wartości

30 zł

6

doładowanie karnetu z rabatem od cen cennikowych 20 %

300 zł

180 dni

lub do wyczerpania wartości

60 zł

7

doładowanie karnetu z rabatem od cen cennikowych 25 %

500 zł

270 dni

lub do wyczerpania wartości

125 zł

8

doładowanie karnetu z rabatem od cen cennikowych 30 %

900 zł

365 dni

lub do wyczerpania wartości

270 zł

9

przedłużenie ważności karnetu indywidualnego

15 zł

dodatkowe 30 dni

-

UWAGI:

 • W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 8 %.
 • Karnetem z tabeli KARNETY można opłacać wyłącznie bilety w cenach regularnych z cennika PARK WODNY - CENNIK BILETÓW, SEZONOWY BASEN ODKRYTY, LETNI PARK ZABAW, SALA ZABAW MOSIREK: bilet normalny, bilet ulgowy lub bilet rodzinny. Doładowanie karnetu zmienia rabat wszystkich środków zgromadzonych na karnecie do wartości odpowiadającej doładowanej kwocie.
 • Brak możliwości korzystania z dodatkowych ulg i rabatów przy płatności karnetem.
 • Karnet Open upoważnia do wejścia do strefy basenowej i Strefy SPA.

 

 

Regulamin Zabawek Dmuchanych
w Letnim Parku Zabaw przy ul. KS. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15 w Łomży
obowiązujący od dnia 22.06.2023r

 

 1. Letni Park Zabaw jest obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży przy ul. Zjazd 18.
 2. Zabawki dmuchane czynne są w godzinach 10:00 – 18:45 (z wyjątkiem dni deszczowych i zimnych (temperatura poniżej 16º C) wg ustalonego harmonogramu.
 3. Dozwolona liczba korzystających z poszczególnych atrakcji:
 • Arena Wrażeń - 10 osób,
 • Cyrk – 20 osób,
 • Piramida – 6 osób.
 1. Do korzystania z obiektu uprawnione są osoby z wykupionym biletem wstępu w recepcji Parku Wodnego.
 2. Uczestnikiem Letniego Parku Zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów). Obsługa ma prawo poprosić osobę, u której zauważy niepokojące objawy o opuszczenie obiektu.
 3. Dzieci w wieku do ukończenia 13 lat mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 4. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
 5. Obsługa obiektu uprawniona jest do kontroli biletów wstępu w każdym czasie i miejscu obiektu.
 6. Osoby znajdujące się na terenie obiektu są zobowiązane podporządkować się nakazom pracownikom obsługi.
 7. Klienci będą wpuszczani na teren obiektu wg ustalonych tercji. O jej zakończeniu będzie informował sygnał dżwiękowy obsługiwany przez pracownika Letniego Parku Zabaw.
 8. Po zasygnalizowaniu zakończenia poszczególnych tercji należy opuścić teren obiektu.
 9. Zarządca Letniego Parku Zabaw monitoruje codziennie prace porządkowe.
 10. Wejście na teren obiektu jednoznaczne jest z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem
  i respektowaniem go.

 

WAŻNE: Z uwagi na ograniczenia ilościowe nie gwarantujemy dostępności wybranej przez Państwa atrakcji w danym momencie.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DMUCHANEGO PLACU ZABAW '' ARENA WRAŻEŃ''

 1. Urządzenie przeznaczone jest do celów rekreacyjno- rozrywkowo-sportowych.
 2. Wszystkie osoby korzystające z DMUCHANEGO PLACU ZABAW „ARENA WRAŻEŃ” są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych, regulaminów, zasad bhp i p.poż. obowiązujących na ww. atrakcji oraz na terenie należącym do Zarządcy obiektu MOSiR w Łomży.
 3. Przed wejściem na teren obiektu oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych atrakcji w tym ww., należy zapoznać się przepisami porządkowymi, regulaminami, zasadami bhp i p.poż. obowiązujących na ww. atrakcji oraz na terenie należącym do Zarządcy obiektu MOSiR w Łomży.
 4. Wejście na teren obiektu, a także rozpoczęcie korzystania z ww. atrakcji, oznacza akceptację zapisów zawartych w Regulaminie.
 5. Każdy uczestnik powinien cechować się dobrym stanem zdrowia.
 6. Poważne problemy zdrowotne uniemożliwiają korzystanie z ww. atrakcji. W przypadku drobnych problemów ze zdrowiem należy zgłosić to pracownikom Zarządcy w celu ustalenia czy nie umożliwiają one korzystania z przedmiotowej atrakcji.
 7. Korzystający z zabawek dmuchanych zobowiązany jest, do pełnego podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracowników obsługi urządzeń.
 8. Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
 9. Osoby małoletnie mogą korzystać z zabawek dmuchanych tylko za zgodą i w obecności rodziców i opiekunów.
 10. Pełną odpowiedzialność za dzieci korzystające z zabawek dmuchanych ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 11. Zarządca nie świadczy jakichkolwiek usług polegających na opiece nad dziećmi.
 12. Zabronione jest przebywanie w pobliżu urządzeń napędzających urządzenia.
 13. Zabrania się korzystania z urządzenia osobom po urazach rąk, nóg lub kręgosłupa.
 14. Podczas korzystania z urządzenia zabrania się :

- przebywania na urządzeniu gdy nie ma zasilania,

- skakania na głowę i kręgosłup,

- przepychanek użytkowników podczas zabawy,

- wspinania się na wewnętrzne ściany urządzenia,

- przebywania osób niepowołanych przy dmuchawach w czasie eksploatacji.

 1. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak: silny wiatr lub duże opady deszczu lub gradu, zabrania się korzystania z przedmiotowych atrakcji.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, zaginięcie, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów stanowiących własność Użytkownika, wniesionych i pozostawionych na terenie Obiektu.
 3. Sygnał gwizdka lub komunikat pracownika Obiektu jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika.
 4. Wszelkie urazy oraz nieprawidłowości, a także złe samopoczucie należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi Obiektu.
 5. Na terenie parku obowiązuje zakaz: palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, wprowadzenia i przebywania zwierząt, wnoszenia lub posiadania niebezpiecznych przedmiotów.
 6. Za szkody wyrządzone celowo lub nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub poleceń pracowników obsługi, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie.
 7. Na zabawki dmuchane mogą wchodzić dzieci w ubraniach pozbawionych ostrych elementów ( zamki błyskawiczne, ćwieki, spinki do włosów itp.). Obsługa może prosić o zdjęcie takiej części garderoby lub odmówić wstępu na urządzenie.
 8. Dziecko korzystające z zabawek dmuchanych powinno zdjąć okulary, wisiorki i naszyjniki, pierścionki, zegarki. Zabrania się wnoszenia ze sobą na dmuchane place zabaw takich przedmiotów jak: telefony komórkowe, odtwarzacze, pieniądze i inne cenne lub ostre przedmioty.
 9. Dziecko, korzystające z zabawek dmuchanych, musi mieć zdjęte buty i musi mieć założone skarpetki. Zjeżdżanie w rajstopach spowoduje ich zniszczenie, a zabawa boso grozi otarciami.
 10. Na terenie urządzeń wchodzić można tylko od strony frontowej, niedozwolone jest wspinanie się po ścianach bocznych.
 11. Na urządzeniach zabronione jest spożywanie jedzenia i napojów lub żucie gumy.
 12. Maksymalna liczba przebywających osób na urządzeniu to 10 dzieci.
 13. Pracownik strefy może rozdzielić dzieci, by uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa.
 14. Zabrania się spychania, przepychania i odpychania innych użytkowników oraz przechodzenia przez nich jak również wszelkich innych działań, które przeszkadzają i stwarzają zagrożenie innym Użytkownikom korzystającym z Dmuchanych placów zabaw.
 15. Oceny prawidłowości zachowania użytkowników dokonuje pracownik obsługi. Uczestnik który zachowuje się w nieodpowiedni sposób może być usunięty z Obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 16. Użytkownicy Obiektu, wchodząc na jego teren, wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz krótkich filmów w celach marketingowych przez personel Obiektu.
 17. Kupno biletu równoznaczne jest z akceptacją warunków regulaminu korzystania z Obiektu.
 18. Zarządcą obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, przy ul. Zjazd 18
 19. Obsługa Obiektu ma prawo do sprawdzenia legitymacji szkolnej dziecka lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek. Ma również prawo do odmowy sprzedania biletu.
 20. Rodzic lub opiekun nie może wchodzić na Dmuchane place zabaw razem z dzieckiem.
 21. Wszelkie roszczenia/ skargi/ reklamacje należy zgłosić w czasie korzystania z urządzenia personelowi obsługi.
 22. Wszelkie skargi i uwagi w zakresie funkcjonowania obiektu można również  zgłaszać bezpośrednio do Zarządcy obiektu MOSiR w Łomży ul. Zjazd 18, tel 86 215 06 05.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DMUCHANEGO PLACU ZABAW '' CYRK''

 1. Urządzenie przeznaczone jest do celów rekreacyjno- rozrywkowo-sportowych.
 2. Wszystkie osoby korzystające z DMUCHANEGO PLACU ZABAW „CYRK” są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych, regulaminów, zasad bhp i p.poż. obowiązujących na ww. atrakcji oraz na terenie należącym do Zarządcy obiektu MOSiR w Łomży.
 3. Przed wejściem na teren obiektu oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych atrakcji w tym ww., należy zapoznać się przepisami porządkowymi, regulaminami, zasadami bhp i p.poż. obowiązujących na ww. atrakcji oraz na terenie należącym do Zarządcy obiektu MOSiR w Łomży.
 4. Wejście na teren obiektu, a także rozpoczęcie korzystania z ww. atrakcji, oznacza akceptację zapisów zawartych w Regulaminie.
 5. Każdy uczestnik powinien cechować się dobrym stanem zdrowia.
 6. Poważne problemy zdrowotne uniemożliwiają korzystanie z ww. atrakcji. W przypadku drobnych problemów ze zdrowiem należy zgłosić to pracownikom Zarządcy w celu ustalenia czy nie umożliwiają one korzystania z przedmiotowej atrakcji.
 7. Korzystający z zabawek dmuchanych zobowiązany jest, do pełnego podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracowników obsługi urządzeń.
 8. Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat.
 9. Osoby małoletnie mogą korzystać z zabawek dmuchanych tylko za zgodą i w obecności rodziców i opiekunów.
 10. Pełną odpowiedzialność za dzieci korzystające z zabawek dmuchanych ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 11. Zarządca nie świadczy jakichkolwiek usług polegających na opiece nad dziećmi.
 12. Zabronione jest przebywanie w pobliżu urządzeń napędzających urządzenia.
 13. Zabrania się korzystania z urządzenia osobom po urazach rąk, nóg lub kręgosłupa.
 14. Podczas korzystania z urządzenia zabrania się:

- przebywania na urządzeniu gdy nie ma zasilania,

- skakania na głowę i kręgosłup,

- przepychanek użytkowników podczas zabawy,

- wspinania się na wewnętrzne ściany urządzenia,

- przebywania osób niepowołanych przy dmuchawach w czasie eksploatacji.

 1. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak: silny wiatr lub duże opady deszczu lub gradu, zabrania się korzystania z przedmiotowych atrakcji.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, zaginięcie, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów stanowiących własność Użytkownika, wniesionych i pozostawionych na terenie Obiektu.
 3. Sygnał gwizdka lub komunikat pracownika Obiektu jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika.
 4. Wszelkie urazy oraz nieprawidłowości, a także złe samopoczucie należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi Obiektu.
 5. Na terenie parku obowiązuje zakaz: palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, wprowadzenia i przebywania zwierząt, wnoszenia lub posiadania niebezpiecznych przedmiotów.
 6. Za szkody wyrządzone celowo lub nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub poleceń pracowników obsługi, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie.
 7. Na zabawki dmuchane mogą wchodzić dzieci w ubraniach pozbawionych ostrych elementów ( zamki błyskawiczne, ćwieki, spinki do włosów itp.). Obsługa może prosić o zdjęcie takiej części garderoby lub odmówić wstępu na urządzenie.
 8. Dziecko korzystające z zabawek dmuchanych powinno zdjąć okulary, wisiorki i naszyjniki, pierścionki, zegarki. Zabrania się wnoszenia ze sobą na dmuchane place zabaw takich przedmiotów jak: telefony komórkowe, odtwarzacze, pieniądze i inne cenne lub ostre przedmioty.
 9. Dziecko, korzystające z zabawek dmuchanych, musi mieć zdjęte buty i musi mieć założone skarpetki. Zjeżdżanie w rajstopach spowoduje ich zniszczenie, a zabawa boso grozi otarciami.
 10. Na terenie urządzeń wchodzić można tylko od strony frontowej, niedozwolone jest wspinanie się po ścianach bocznych.
 11. Na urządzeniach zabronione jest spożywanie jedzenia i napojów lub żucie gumy.
 12. Maksymalna liczba przebywających osób na urządzeniu to 20 dzieci.
 13. Pracownik strefy może rozdzielić dzieci, by uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa.
 14. Zabrania się spychania, przepychania i odpychania innych użytkowników oraz przechodzenia przez nich jak również wszelkich innych działań, które przeszkadzają i stwarzają zagrożenie innym Użytkownikom korzystającym z Dmuchanych placów zabaw.
 15. Oceny prawidłowości zachowania użytkowników dokonuje pracownik obsługi. Uczestnik który zachowuje się w nieodpowiedni sposób może być usunięty z Obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 16. Użytkownicy Obiektu, wchodząc na jego teren, wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz krótkich filmów w celach marketingowych przez personel Obiektu.
 17. Kupno biletu równoznaczne jest z akceptacją warunków regulaminu korzystania z Obiektu.
 18. Zarządcą obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, przy ul. Zjazd 18
 19. Obsługa Obiektu ma prawo do sprawdzenia legitymacji szkolnej dziecka lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek. Ma również prawo do odmowy sprzedania biletu.
 20. Rodzic lub opiekun nie może wchodzić na Dmuchane place zabaw razem z dzieckiem.
 21. Wszelkie roszczenia/ skargi/ reklamacje należy zgłosić w czasie korzystania z urządzenia personelowi obsługi.
 22. Wszelkie skargi i uwagi w zakresie funkcjonowania obiektu można równieżzgłaszać bezpośrednio do Zarządcy obiektu MOSiR w Łomży ul. Zjazd 18, tel 86 215 06 05

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DMUCHANEGO PLACU ZABAW "PIRAMIDA"

 1. Przeznaczenie obiektu jest kulturalno-rekreacyjno-rozrywkowo-sportowe.
 2. Każdy uczestnik powinien cechować się dobrym stanem zdrowia.
 3. Korzystający z zabawek dmuchanych podporządkowują się pracownikom obsługi urządzeń.
 4. Obiekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat, o wzroście maksymalnym 160 cm chyba, że pracownik obsługi zadecyduje inaczej.
 5. Osoby małoletnie mogą korzystać z zabawek dmuchanych tylko za zgodą i w obecności rodziców lub opiekunów.
 6. Pełną odpowiedzialność za dzieci korzystające z zabawek dmuchanych ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 7. Na zabawki dmuchane mogą wchodzić dzieci w ubraniach pozbawionych ostrych elementów (zamki błyskawiczne, ćwieki, spinki do włosów itp.). Obsługa może prosić o zdjęcie takiej części garderoby lub odmówić wstępu na zabawkę.
 8. Dziecko korzystające z zabawek dmuchanych powinno zdjąć okulary, wisiorki i naszyjniki (lub schować je pod bluzkę). Pierścionki, zegarki, telefony komórkowe, odtwarzacze, pieniądze i inne cenne lub ostre przedmioty prosimy pozostawić u rodziców lub opiekunów.
 9. Dziecko, korzystające z zabawek dmuchanych, musi mieć zdjęte buty i musi mieć założone skarpetki. Zjeżdżanie w rajstopach spowoduje ich zniszczenie, a zabawa boso grozi otarciami. Należy wyjąć z kieszeni wszystkie rzeczy, które w czasie zabawy mogą wypaść. Sugerujemy dzieciom ubranie się w miękkie dresy.
 10. Na teren dmuchańca wchodzić można tylko od strony frontowej, niedozwolone jest wspinanie się po ścianach bocznych.
 11. Na dmuchańcu zabronione jest spożywanie jedzenia i napojów lub żucie gumy.
 12. Maksymalna liczba przebywających osób na dmuchańcu to 6 dzieci.
 13. Pracownik strefy może rozdzielić dzieci, by uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa. W przypadku dużego zagęszczenia dzieci, pracownik strefy może dzielić dzieci na grupy i wpuszczać na dmuchańce na określony czas.
 14. Jednocześnie mogą zjeżdżać dwie osoby (po jednej na każdym ślizgu).
 15. Zabrania się skakania na Zjeżdżalni i ogrodzonym terenie jej pracy.
 16. W przypadku silnego wiatru lub dużych opadów atmosferycznych, obsługa ma obowiązek natychmiast zakazać korzystania z dmuchańca. Niezastosowanie się do tego polecenia może grozić poważnymi obrażeniami, za które kierownictwo obiektu: Zjeżdżalni i Placu Zabaw nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Zabronione jest przebywanie w pobliżu urządzeń napędzających dmuchańce – może to grozić porażeniem elektrycznym.
 18. Za szkody wyrządzone celowo lub nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub poleceń pracowników obsługi, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy lub – w przypadku niepełnoletnich – ich opiekunowie.
 19. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody na zdrowiu i urazy fizyczne wyrządzone na dmuchawcu lub w jego obszarze.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  0

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  23

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz