• stadion_1000px.jpg
  • slider3.jpg
  • slider2.jpg
  • slider1.jpg
  • parkwodny_1000px.jpg
  • lodowisko_1000px.jpg
  • hostel_1000px.jpg

Zapraszamy!

 

Sezonowe Lodowisko "Biały Orlik"

ul. Katyńska 3

18-400 Łomża

Tel: 728 998 317

 

 

CENNIK

Lp

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Cena netto

VAT %

Kwota

Cena brutto

BILET WSTĘPU ULGOWY*

1

Bilet wstępu ulgowy poniedziałek – piątek w godz. 9.30 – 15.30

1 tercja

4,63

8

0,37

5

2

Bilet wstępu ulgowy poniedziałek – piątek w godz. 15.30 – 21.40

1 tercja

5,56

8

0,44

6

3

Bilet wstępu ulgowy soboty, niedziele i święta

1 tercja

6,48

8

0,52

7

BILET WSTĘPU NORMALNY

4

Bilet wstępu normalny poniedziałek – piątek w godz. 9.30 – 15.30

1 tercja

5,56

8

0,44

6

5

Bilet wstępu normalny poniedziałek – piątek w godz. 15.30 – 21.40

1 tercja

6,48

8

0,52

7

6

Bilet wstępu normalny soboty, niedziele i święta

1 tercja

8,33

8

0,67

9

WEJŚCIA GRUPOWE**

7

Wejście grupowe -min. 10 osób z tej samej jednostki organizacyjnej - we wszystkie dni tygodnia i pory dnia

1 osoba/tercja

5,56

8

0,44

6

8

Wejście grupowe – szkoły podstawowe i średnie oraz przedszkola z terenu Miasta Łomży

1 osoba/tercja

2,78

8

0,22

3

KARNETY

9

Karnet 10 wejść we wszystkie dni tygodnia i pory dnia - normalny

sztuk

55,56

8

4,44

60

10

Karnet 10 wejść we wszystkie dni tygodnia i pory dnia - ulgowy (dzieci, młodzież szkolna, studenci, emeryci, renciści)

sztuk

46,30

8

3,70

50

INNE

11

Wypożyczenie łyżew

1 tercja

4,07

23

0,93

5

12

Ostrzenie łyżew

1 para

4,88

23

1,12

6

13

Wypożyczenie Pingwina do nauki jazdy

1 tercja

4,63

23

0,37

5

 

UWAGI:

* Bilety ulgowe obowiązują dzieci i młodzież szkolną, studentów, emerytów i rencistów z ważnym dokumentem.

** Wejścia grupowe w miarę dostępności miejsc lub po uprzedniej rezerwacji.

Rabat dla posiadaczy Łomżyńskiej Karty Dużej Rodziny na wejścia indywidualne, za wypożyczenie łyżew i pingwina do nauki jazdy – 50% od cen określonych w pozycjach 1 do 6 oraz 11 i 13.

Długość 1 tercji – 50 minut

 

__________________________________________________

REGULAMIN LODOWISKA MIEJSKIEGO W ŁOMŻY

1. Lodowisko jest własnością Miasta Łomża zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży.
2. W przypadku obfitych opadów deszczu i śniegu lodowisko jest nieczynne.
3. W przypadku organizowania imprez sportowych administrator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
4. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli.
5. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie maksymalnie 100 osób.
6. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
7. Każdy korzystający z lodowiska zobligowany jest do wykonywania poleceń służb porządkowych oraz do stosowania się do komunikatów podawanych przez głośniki.
8. Jazda na lodowisku odbywać się może tylko we wskazanym kierunku, zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska.
9. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
- używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
- siadania na bandach okalających lodowisko,
- jazdy z dziećmi na rękach,
- wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na tafli lodowiska,
- chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu,
- zabrania się niszczenia tafli lodu,
10. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz palenia papierosów.
11. Za rzeczy pozostawione na lodowisku zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
12. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
13. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać do MOSiR Łomża

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

Zgodnie z uchwałą nr 362/XLIII/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Łomża Programu "Karta Dużej Rodziny" i Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomży Nr 261/13 z dnia 27.11.2013r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z karty "Dużej Rodziny" Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży włączył się w akcję "Łomżyńska Karta Dużej Rodziny".


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  0

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  0

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz