• stadion_1000px.jpg
  • slider3.jpg
  • slider2.jpg
  • slider1.jpg
  • parkwodny_1000px.jpg
  • lodowisko_1000px.jpg
  • hostel_1000px.jpg

Zapraszamy!

 

Sezonowe Lodowisko "Biały Orlik"

ul. Katyńska 3

18-400 Łomża

Tel: 728 998 317

 

CENNIK

/obowiązuje od 20.11.2023 r/

Lp

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Cena netto

VAT %

Kwota

Cena brutto

BILET WSTĘPU ULGOWY
dzieci i młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści z ważnym dokumentem

1

poniedziałek – piątek

60 min

5,56

8

0,44

6

2

poniedziałek- piątek z łyżwami

60 min

11,11

8

0,89

12

3

soboty, niedziele i święta

60 min

7,41

8

0,59

8

4

soboty, niedziele i święta z łyżwami

60 min

12,96

8

1,14

14

BILET WSTĘPU NORMALNY

5

poniedziałek – piątek

60 min

7,41

8

0,59

8

6

poniedziałek- piątek z łyżwami

60 min

12,96

8

1,14

14

7

soboty, niedziele i święta

60 min

9,26

8

0,74

10

8

soboty, niedziele i święta z łyżwami

60 min

14,81

8

1,19

16

WEJŚCIA GRUPOWE
stowarzyszenia, fundacje sportowe, przedszkola, szkoły, kluby i organizacje sportowe mające siedzibę w Mieście Łomża – obowiązuje rezerwacja

9

wejście grupowe

60 min/1 os

3,70

8

0,30

4

10

wejście grupowe z łyżwami

60 min/1 os

9,26

8

0,74

10

INNE

11

dopłata za przekroczenie czasu- każde rozpoczęte 10 minut

10 min

0,93

8

0,07

1

12

ostrzenie łyżew

1 para

8,13

23

0,74

10

13

wypożyczenie pingwina do nauki jazdy

60 min

4,07

23

0,93

5

 

UWAGI
Rabat -50% dla posiadaczy Łomżyńskiej Karty Dużej Rodziny na wejścia indywidualne ulgowe i normalne poz. 1-8. Rabaty i inne zniżki nie sumują się.

 

KARNETY

LP.

RODZAJ KARNETU

CENA

TERMIN
WAŻNOŚCI

ZYSK
Z
 RABATU

1

 Karta karnetu – opłata jednorazowa bez doładowania  

20 zł

bezterminowo

-

KARNETY INDYWIDUALNE

2

Doładowanie karnetu z rabatem od cen cennikowych 10%

100 zł

60 dni lub do wyczerpania wartości

 

10 zł

3

Doładowanie karnetu z rabatem od cen cennikowych 15%

200 zł

90 dni lub do wyczerpania wartości

30 zł

4

Doładowanie karnetu z rabatem od cen cennikowych 20%

300 zł

180 dni lub do wyczerpania wartości

60 zł

5

Doładowanie karnetu  z rabatem od cen cennikowych 25%

500 zł

270 dni lub do wyczerpania wartości

125 zł

6

Doładowanie karnetu z rabatem od cen cennikowych 30%

900 zł

365 dni lub do wyczerpania wartości

270 zł

7

Przedłużenie ważności karnetu indywidualnego

15 zł

dodatkowe 30 dni

-

UWAGI:

  1. Rabat z karnetu obejmuje poz. 1-8 cennika i nie łączy się z innymi rabatami i zniżkami. Doładowanie karnetu zmienia rabat wszystkich środków zgromadzonych na karnecie do wartości odpowiadającej doładowanej kwocie.
  2. W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT.

 

 

REGULAMIN LODOWISKA MIEJSKIEGO W ŁOMŻY

1. Lodowisko jest własnością Miasta Łomża zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży.
2. W przypadku obfitych opadów deszczu i śniegu lodowisko jest nieczynne.
3. W przypadku organizowania imprez sportowych administrator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
4. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli.
5. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie maksymalnie 100 osób.
6. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
7. Każdy korzystający z lodowiska zobligowany jest do wykonywania poleceń służb porządkowych oraz do stosowania się do komunikatów podawanych przez głośniki.
8. Jazda na lodowisku odbywać się może tylko we wskazanym kierunku, zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska.
9. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
- używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
- siadania na bandach okalających lodowisko,
- jazdy z dziećmi na rękach,
- wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na tafli lodowiska,
- chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu,
- zabrania się niszczenia tafli lodu,
10. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz palenia papierosów.
11. Za rzeczy pozostawione na lodowisku zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
12. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
13. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać do MOSiR Łomża

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

Zgodnie z uchwałą nr 362/XLIII/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Łomża Programu "Karta Dużej Rodziny" i Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomży Nr 261/13 z dnia 27.11.2013r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z karty "Dużej Rodziny" Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży włączył się w akcję "Łomżyńska Karta Dużej Rodziny".


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  8

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  6

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz